Loading

18.6. Popiš zánik první republiky, charakterizuj Pomnichovskou republiku

Hitler se netajil tím, že všichni Němci by měli patřit do jednotného německého státu, proto něhem let 35-38 začali Češi budovat pohraniční opevnění, bunkry byly těžko dobyvatelné
13.3.1938 Němci provedli anšlus Rakouska, obsadili ho bez boje, Rakušané byli strhnuti Hitlerovou ideologií, odkryli nám tak hranice, čehož využili sudetští Němci - v dubnu 1938 se konal sjezd sudetoněmecké strany v Karlových Varech, vyhlásili Karlovarské požadavky: širokou autonomii =ryze německý stát v ČSR, na což jsme samozřejmě nemohli přistoupit
- Německá armáda se začala stahovat k hranicím, byla proto vyhlášena částečná mobilizace, Němci se zalekli, nebyli zatím natolik vyzbrojení, zvolili proto jinou taktiku: začali prohlašovat, že Češi utlačují sudetské Němce, že jim ubližují, chtěli si tak naklonit veřejné mínění na svou stranu.
V srpnu 1938 poslal anglický král lorda RUNCIMANA, který měl za úkol situaci v Čechách prošetřit, ten konstatoval, že soužití Němců a Čechů v jednom státě není možné, a proto doporučil odevzdání Sudet Německu, této myšlence byla nakloněna jak Anglie, tak Francie (politika ústupků).
- Britský premiér Chamberlaine a francouzský Daladier začali vyvíjet tlak na ČSR, aby ustoupili.
- Začátkem září se konal sjezd NSDAP v Norimberku, zde se Hitler jednoznačně rozhodl, že Sudety musí připadnout Německu.
- Na počátku září 1938 uskutečnili Sudetští Němci pokus o převrat, československá policie tomu však zabránila, Henlein utekl, Hitler zahájil stahování německých vojsk k hranicím.
- Na tuto situaci reagoval Beneš tak, že 22.září jmenoval ministerským předsedou generála SYROVÉHO (novodobý Žižka), vyhlásil všeobecnou mobilizaci (všichni muži do 45 let), což se mu dokonale podařilo, Češi nastupovali s nadšením, odhodláni přinášet oběť, zdálo se, že je válka na spadnutí
- Němci také nechtěli ustoupit, na poslední chvíli chtěl situaci zachránit Musollini, inicioval mnichovskou schůzku, snažil se válku odvrátit, bál se, že do ní bude vtažen, setkal se tak s Chamberlaine a Daladierem a v Mnichově 30.září podepsali Mnichovskou dohodu, nóta předána české vládě, v dovětku bylo, že se od ČSR nežádá odpověď.

Proč jsme měli bojovat

- měli jsme dobře vycvičenou armádu, pohraniční opevnění
- odhodlání bránit se, vázáni smlouvami (měla nám přijít na pomoc Francie i Malá dohoda)
- dodnes je to celonárodní trauma (Češi = zbabělci)
- komunisté jsou přesvědčeno, že se bránit měli, protože by rudá armáda přišla na pomoc
Proč jsme se nebránili
- Němci hrozili, že nás zničí letectvem, proti tomu jsme neměli obranu
- vyhrožovali, že zničí Prahu, všude žila početná německá skupina
- Slováci také nechtěli jít do boje, v boji by Češi byli osamoceni, Malá dohoda byla příliš slabá
- názor odborníků není jednoznačný, ale spíše se bránit neměli – zbytečné oběti

POMNICHOVSKÁ REPUBLIKA
- ČSR souhlasili s Mnichovským diktátem a ve dnech 1.-10. října byly vyklizeny Sudety
Následky mnichovské dohody:
a) územní ztráty
- došlo ke ztrátě důležitého území, průmysl v severních Čechách, byly přerušeny důležité železnice
- 18. 11. 1938 se konala Vídeňská arbitráž, ČSR muselo Polsku dát Těšínsko + Bohumín, zůstalo rak bez dolů a železáren
- Maďaři obsadili celé jižní Slovensko i část Podkarpatské Rusi
- Jasiňija = nejvýchodnější vesnice, Aš = nejzápadnější vesnice
b) vojenské ohrožení
- došlo k vojenskému oslabení a ohrožení, jelikož opevnění byla vydána Němcům
c) morální ztráty
- klesla morálka, zmizela národní hrdost, došlo k apatičnosti
- 5. 10. 1938 abdikoval Beneš, odlétá do Anglie
- Prezidentem se stává EMIL HÁCHA, přestárlý, byl apolitický (soudce), dosadily ho spíše pravicové strany, k moci se dostávají kariéristé, pravičáci, kteří otevřeně žádali spolupráci s Němci, ovzduší plné agónie, hroucení
- Slováci se začali znovu ozývat, měli svůj samostatný sněm, téměř samostatní, dokonce požadovali, aby se republika nazývala Česko- Slovensko.
- Byla zakázána komunistická strana, odsuzovala se Masarykova politika, samotní Češi, aby se zavděčili Němcům začali diskriminovat židy, byli vyloučeni z veřejného života (Čapek – před dům mu kreslili šibenici, Haas).
Neustále se u nás šířil bolševismus, Německo proto prohlašovalo, že jsme nebezpeční pro Evropu.
- Je to velmi nešťastní období polosvobodného státu

Žádné komentáře:

Okomentovat