Loading

19.1. Ekonomické vztahy v Rusku po tamějším zrušení nevolnictví

Roku 1861 ruský car ALEXANDR II. (1855-1881) carským manifestem zrušil nevolnictví → to znamenalo osobní svobodu rolníků, ale bez politických práv; málo půdy – obnovena robota na velkostatcích (odpracování dluhu rolníků).
- Bývalí nevolníci = MUŽICI jsou však nadále ožebračování, neměli svou půdu, museli si ji pronajímat od velkostatkářů, kteří nad nimi měli moc.

ALEXANDR II. učinil také mnoho reforem:
a) v soudnictví → nezávislost soudů a porotců, zákaz tělesných trestů
b) v administrativě → zavedeny samosprávné orgány tzv. zemstva (místní správa) a městská samospráva
c) uvolnění cenzury
d) rozvoj školství → větší volnost na univerzitách
e) v armádě → vojenská služba zkrácena z 25 let na 6 let, zavedena všeobecná branná povinnost
f) rozvoj průmyslu – textilní, potravinářský (Ukrajina – obilí), stavba železnic → francouzský kapitál
Význam reforem: modernizace, překonání zaostalosti, ale Rusko zůstalo absolutní monarchií bez ústavy a pro většinu společnosti reformy nedostatečné

- Za jeho vlády vznikají marxistické kroužky, radikalismu, anarchisty vedl MICHAIL BAKUNIN
- Z řad rolnictva vznikají tajné organizace, které chtějí carismus řešit terorismem, řada atentátů na cara, úředníky, důstojníky
- Roku 1881 podlehl car atentátu → paradoxně ten, který chtěl změny (co se vymykal Romanovcům), byl zavražděn počátkem března při projížďce Petrohradem tajnou organizací Narodnaja volja (Svoboda lidu)

ALEXANDR III. 1881-1894
- Dalším ruským carem byl Alexandr III., který byl nevzdělaný, omezený, tupý antisemita, panoval oddělený od reálného světa, totální absolutismus, pověstná carská policie, ochranka podle vzoru SEDLNICKÉHO
- Vydal manifest o své pravoslavné samoděržaví vládě (ještě horší než tvrdý absolutismus, po vzoru čínských a mongolských vládců), řada protireforem, guvernátoři mohli kohokoliv odvést do vyhnanství
- Národnostní útlak → rusifikace, obrácení na pravoslaví (v Polsku katolíci museli psát azbukou), ve střední Asii muslimové)
- Jako první monarcha si nechal komnaty vyzdobit elektřinou
- Prohlásil, že za bídu Ruska mohou Židé, Židé měli vymezená území, nesměli se stěhovat, nesměli studovat (jen omezené množství), byli považováni za zločince, vyvolávány protižidovské bouře, obklíčili židovskou vesnici a Židé byli beztrestně zabíjeni → pogromy
- Rusko začalo podnikat koloniální výboje do Střední Asie → na začátku 19. století připojuje Kazachstán, Kyrgyzstán,, Tádžikistán, Turkmenistán
Na Ukrajině povstání CHMELNICKÉHO
Rusko se začíná sbližovat s Francií

Žádné komentáře:

Okomentovat