Loading

19. 2. Život ruských dělníků a rolníků koncem 19. století, proč vývoj směřoval k revoluci?

Díky zrušení nevolnictví se uvolnila pracovní síla, začala se rozvíjet slabá vrstva dělníků, postupem času vznikají dělnictva .
Na konci 19. století zaznamenalo Rusko růst počtu průmyslového dělnictva → mzdy však byly nízké, rasovní doba dlouhá, dětská práce, strádání, zákazy odborového a stranického sdružování, neexistence sociálního zákonodárství → důsledkem se staly stávky dělníků, rolníků i národnostních menšin
Do tohoto období spadají také počátky dělnického hnutí (zprvu v Polsku – Varšava), sociálně demokratického proudu (Plechanov orientovaný na marxismus)
Roku 1898 ustavena ilegálně Sociálně demokratická strana Ruska na sjezdu v Minsku, příprava revoluce. Strana se scházela na zasedání v cizině (Londýn, Brusel, …)

Další politické strany v Rusku:
a) kadeti – (KD = konstituční, demokraté), - podnikatelé, liberalisté (Miljukov)
b) eseři – (SR = socialisté, revolucionáři) – mají agrární program, slibují rolníkům půdu
c) menševici – chtějí společnost měnit postupnými reformami (Plechanov, Martov)
d) bolševici (v čele Lenin)

MIKULÁŠ II. (NIKOLAJ) 1894-1917
- Poslední ruský car, slabý car, nechtěl vládnout despoticky, vyl vyveden z míry, že se stal carem, otec totiž zemřel předčasně, a on na to nebyl připravenSpíše samotář, za manželku měl německou šlechtičnu ALEXANDROU FJODOROVNOU, původně Alice, neteř německého císaře, protestantka, ale konvertovala k pravoslaví, Rusům však byla podezřelá, při jejich korunovali bylo 2000 lidí ušlapáno. Se svou ženou měl 4 dcery a syna Alexeje, který měl špatnou srážlivost krve.Po ovládnutí Ruska Leninem byl se svou rodinou vězněn ve vyhnanství, dne 16.6. 1918 byla celá rodina na popud Lenina postřílena a dům zpustošen, byli postříleni ve sklepě, ženy měly na sobě brilianty a ty vojákům ztupily kopí → hozeny do kyseliny

Carská rodina byla ovlivněn RASPUTINEM:
-ten byl ovlivněn sexuální sektou, předpověděl, že Romanovci skončí
-byl ošklivý, nemyl si vlasy, byla považován za jurodivého = pomateného, ale lidé takové občany považovali za proroky boží
-pologramotný mnich, carův našeptávač, „léčitel“ → jelikož celá rodina trpěla hemofilií (špatná srážlivost krve) a Rasputin poslal Alexejovi (syn cara) telegram a on se vyléčil; hemofilie byla zapříčiněna díky tomu, že všichni evropští panovníci (Anglie, Rusko, Německo byli bratranci od královny Viktorie)
-armáda ho chtěl nejprve potrávit pirožkami otráveným vínem, pak do něj stříleli a nakonec ho hodili do řeky

Na konci 19. století byla postavena Transsibiřská magistrála (1891-1916) = hlavní dopravní tepna, vedla z Moskvy do Vladivostoku (dálný východ), měřila asi 7000 km a byla symbolem ruské expanze 19. století, vergly i přes dnešní SV Čínu
Díky Transsibiřské magistrále ovládli SV Čínu = Mandžusko, ale i celou střední Asii
Poté, co Rusko obsadilo Mandžusko se dostali do střetu s Japonskem (ti tu měli své kolonie) → Rusové si mysleli, že Japonce rychle smetou a dokonce si mysleli, že se vojsko zastaví, když uslyší hudbu → a tak Rusové začali válčit s ruskou dechovkou, ale Japonci je postříleli → v letech 1904-1905 probíhala rusko-japonská válka (na souši i na moři) → Rusové v Mandžusku měli svůj přístav Port Artur → bitva na řece JALU a u CUŠIMA → ukázala se přesila Japoncům ruská flotila zničena a potopena, Rusové rozdrceni, poprvé v moderních dějinách Evropané poraženi žlutou rasou, museli se stáhnout

Předpoklady a příčiny první ruské revoluce: 1905-1906
1) nespokojenost širokých vrstev
a) liberálové → chtěli ústavu
b) rolníci → měli velké daně, chtěli více půdy = hlad po půdě, chtěli agrární revoluci
c) dělníci → nízké výdělky, hrozné podmínky (raný kapitalismus)
d) politické strany → požadavek ukončení samoděržaví, absence demokracie

2) trauma z prohrané rusko-japonské války (1904-1905)

1. Ruská revoluce začala v lednu 1905 tzv. „krvavou nedělí“ → kdy si Petrohraďané mysleli, že car neví, co se děje a dav lidí (200 000 mužů, žen i dětí, v čele pop GEORGIJ GAPON) zamířil k zimnímu paláci cara → kozáci však bili šavlemi do davu, tvrdý masakr (prve v carovi viděli někteří ještě baťušku cara, ale teď byli všichni proti) , 500 lidí padlo, car ztratil sympatie vlastního lidu
- Ve všech městech se začaly šířit demonstrace, vzpoury, generální stávka
- Povstání námořníku (na Krymu) proti důstojníkům na křižníků POTĚMKIN (bolševici pak natočili film Křižník Potěmkin) → přijeli do rumunského přístavu, ale povstání se nezdařilo
- 1.RR trvala 2 roky a byla tvrdě potlačena, tisíce lidí zabito nebo posláno na Sibiř, přinesla však také něco pozitivního:

V letech 1906-1911 se ministerským předsedou stal velmi schopný muž PETR STOLYPIN → toto období je nazýváno obdobím „stolypinových reforem“
a) negativní rys → podílel se na represích povstání, krutě je potlačoval
b) uvědomoval si nutnost reforem
c) poprvé začala fungovat DUMA → poradní orgán, jakýsi náznak parlamentu (dodnes se ruský parlament jmenuje duma) s velmi omezenými pravomocemi a nerovným volebním právem
d) státní půda byla za velmi nízké peníze rozdělena rolníkům → agrární reforma
e) cílem bylo vybudovat střední vrstvu nezávislých a prosperujících rolníků
→ aby se tyto reformy projevily, potřebovalo by Rusko 20 let
- Samotný car neměl Stolypina rád, roku 1911 byla na něj spáchán atentát, ale díky němu zaznamenalo Rusko ekonomický růst, industrializace Ruska, půjčky od Francie, Rusové chtěli moderní zemi, ale nešlo to tak rychle, byli totiž strašně zaostalé

Žádné komentáře:

Okomentovat