Loading

19.6. Proč ruská revoluce vyústila ve stalinismus. Jeho charakteristika.

- Roku 1924 umírá LENIN (pokročilé stádium syfilidy, zhoršení stavu od atentátu Fanny Kaplanové, byla to eserka a údajně její kulka byl otrávená)
- Jeho poslední fotka je na invalidním vozíku s vyboulenýma očima, jeho manželka byla Naděžda Krupská, velice ošklivá žena
- Po smrti Lenina se rozhořel boj o nástupce, nežhavějšími kandidáty byli STALIN a TROCKIIJ

JOSIF VISSARIONOVIČ STALIN
- Vlastním jménem Džugašvili, rusky Иосиф Виссарионович Джугашвили, gruzínsky: იოსებ ჯუღაშვილი
- Narodil se v Gruzii, pocházel z chudé rodiny, jeho otec byl stále opilý, matka chudá (později se o ni vyjadřoval jako o staré kurvě). Studoval seminář v Tbilisi na kněze, v klášteře se seznámil s marxismem a začal přijímat jeho myšlenky a názory. Názory začala dokonce veřejně propagovat, zato však byl ze semináře vyloučen. Poté se přidal k bolševikům. Byl až fanatický člen, loupil banky, aby strana měla peníze. Zatkla ho carská ochranka, dostal se do vězení, byl vězněn také na Sibiři, pobýval v emigraci. Dal si konspirační jméno STALIN (stal = ocel), prohlásil o sobě, že je z oceli a že se bude tvrdě bít. Lenin ho měl na jedné straně rád, na straně druhé se ho bál, protože byl velmi nezkrotný. Říjnové revoluce se moc neúčastnil, byl v ústranní a to ho potom štvalo (naopak Trockij se pilně angažoval). Po té, co Lenin onemocněl, se Stalin stává generálním tajemníkem strany, sekretářem Lenina (měl být Leninovi po ruce, defakto mu sloužil)
- Nebyl příliš vysoký pouze 159 cm, když mluvil měl pod sebou bednu, byl poďobaný od neštovic, pochroumaná ruka, rusky se nikdy dobře nenaučil

- Ještě za života Lenina, si Stalin bolševiky na svou stranu získával tak, že je dosazoval do dobrých míst (oni mu pak byli zadluženi) a zároveň Stalinovi našeptával, ať je tam dosadí
- Na smrtelné posteli napsal Lenin své stranně závěť, ve které varuje před Stalinem (že je bezohledný, dravý a nemilosrdný), Stalin však dopis skryl, našel se až po jeho smrti
- Větší právo na Leninův post měl Trockij, ústřední výbor však zvolil Stalina, protože mu byli zavázáni
- Do čela SSSR se tak dostává JOSIF VISSARIONOVIČ STALIN
- Stalin začal postupně obviňovat Trockýho, že trpí tzv. levou úchylkou: Trockij tvrdil, že vybudovat socialismus v jedné zemi není možné a musí proběhnout světová revoluce, tomu Stalin byl přesvědčen, že socialismus vybudovat pouze v SSSR lze
- Stalin začal Tráckého všemožně podkopávat, Trockij byl odvezen do Střední Asie, pak ho vyhnal do zahraničí (stále však měl mnoho stoupenců), má strach ze Stalina, odchází do Mexika (zde prožil milostný vztah s malířkou FRIDOU KAHLOU), roku 1940 za ním Stalin vysílá vraha, ten pod záminkou, že mu přinesl novinový článek, ho hornickým cepínem udeřil do hlavy, vrah byla napojen na NKDV
KOMSOMOL = komunistický svaz leninské mládeže, vymývání mozků


- Vládu Stalina označujeme jako STALINISMUS
- Zvláštní odrůda marxismu, v teorii opora o diktaturu proletariátu, vláda jedné strany a třídní boj, v praxi – hledání nepřítele ve vlastních řadách s pomocí armády a policie likvidována opozice.
- Nejdříve jednal kolektivně (ne jako diktátor), zlom však nadešel roku 1928, kdy zrušil NEP

1) Popřel zákony tržního hospodářství, zestátnil všechno, zrušil malé firmy

2) Nastalo období PĚTILETEK
- Centrálně nastavené hospodářství, pětileté plány, centrální komise navrhla plán, jak se bude vyrábět, co a kolik, vše bylo dopředu naplánováno (je to prý dobře, předem se vše ví, vše bude plynulé a nedojde k hladomoru a podobně)
- Nehleděl na to, zda je dané zboží třeba nebo ne, docházelo tak k disproporcím v hospodářství
- 1928 1. pětiletka na těžký průmysl, 1933 2. pětiletka na lehký průmysl
- Poměrně v krátké době vzrostla výroba 4x, ale na úkor zemědělství, životní úrovně.
- Důsledkem pětiletek disproporce nabídky a poptávky, nepřizpůsobil se potřebám obyvatel
- Jedna z pětiletek byla věnována také vymýcení náboženství, co se ovšem nepovedlo, v Rusku jsou dlouhé pravoslavné tradice, nechal zavírat a vraždit kněží, ničit kosely
- Na Kreml nechal dokonce napsat „náboženství je opium lidstva“

3) INDUSTRIALIZACE
- Začal provádět plány industrializace Ruska – velké podniky, projekty, průplavy (aby bylo vyspělejší)
- Industrializace se (jako jedna z mála) opravdu podařila
- Dělníkům se dařilo dobře, proto stáli při Stalinovi

4) KOLEKTIVIZACE (združstevňování)
- Začal provádět kolektivizaci zemědělství, vznikaly tak :
a) kolchozy (družstevní hospodářství)
b) sofchozy (státní statky)
- Půda byla sedlákům zabavena a byla obdělávána kolektivně, věřil totiž, že tak bude větší výnos (opak byl však pravdou, sedláky nenutilo pracovat efektivně, když to nebylo jejich)
- Kolektivizace měla za následek nedostatek potravin, fronty na maso, další vlna hladomoru, vzpoury

5) TĚŽKÝ PRŮMYSL
- Stalin začal budovat těžký průmysl (soběstačnost) např. ocelárny, chtěl totiž silnou armádu, nastalo zbrojení (hysterie z ohrožení) a příprava na válku
- Na úkor těžkého průmyslu došlo k oslabení lehkého průmyslu, snížila se životní úroveň
- Stavěly se grandiózní podniky → stavěli je novodobí otroci = odpůrci režimu

6) GULAGY
- Pro politické vězně a nepřítele státu byly stavěny pracovní tábory = gulagy (již od počátku 20. let), nejobávanější byly na Sibiři v tajze, kácelo se dřevo, které se za málo peněz vyváželo do západní Evropy a za ně dováželi stroje, pracovat museli 365 dní v roce 12 hodin denně, v -50 stupních, dále se těžily rudy a pěstovalo obilí
- První gulagy vznikaly na Solověntských ostrovech (kdysi klášter), aby to nevidělo zahraničí a obyvatelé Moskvy (zde na Sibiři bylo vše tak vzdálené, že v gulazích ani nemusely být ostnaté dráty, jako nacistických koncentračních táborech)
- Jestliže Lenin zavíral tisíce, Stalin zavřel statisíce lidí
- Malčenko, Solženicyn → píší o gulazích

7) DALŠÍ ZNAKY
- Likvidace KULAKŮ (vesnických kapitalistů) a NEPMANŮ → třídní nepřítele, zavražděni, nebo zavírání.
- Násilná SOCIALIZACE (znárodňování).
- Nomenklatura – do funkcí jsou dosazování lidé podle příslušnosti k režimu, nikoli podle svých schopností.
- Násilí, dogmatismus, konec svobody myšlení, ideologie, kult osobnosti = Stalin všechno ví, všemu rozumí a vede zemi k úspěchu , Stalin → neomezený vůdce, téměř zboštěn, obdiv, že zachránil SSSR

- Za Stalina zemřelo 13 milionů lidí v gulazích, dalších 6-10 na Ukrajině v důsledku hladomoru
1) zabíjel doslova vlastní lidi
2) „zasadíte do země škrpál a vyroste fabrika na boty“
3) jedli polévku z bot a oblečení
4) chtěl zlikvidovat kapitalisty, které viděl v kulacích
5) koncentráky po celé země
6) dalších 20 milionů padlo ve válce s Německem
7) chtěl zničit evropské farmáře, proto prodával ruské za pakatel, „trest smrti za jediné cizí stéblo“

STALINSKÉ MOSKEVSKÉ PROCESY
- Stalin začal postupně odstraňovat každého, kdo se mu nelíbil, ústřední výbor nebyl schopen zasáhnout, tak moc se ho báli
- Roku 1934 se konal sjezd komunistické strany (= sjezd sebevrahů, později bylo až 90 % popraveno, i ti nejlepší) → ústřední výbor, vysocí hodnostáři totiž chtěli vyměnit Stalina za KIROVA, což byl tajemník leningradského sovětu, v prosinci 1934 ho však Stalin nechal zastřelit dělníkem, který byl agentem NKVD (tento dělník byl ihned zastřelen, aby se to neprovalilo)
- Stalin začal tuto vraždu vyšetřovat, vedoucímu ochranky dal dokonce facku, na pohřbu brečel
- Začal razit 2 hesla: zostřený třídní boj a hledání nepřítele ve vlastních řadách → mohl tak začít likvidovat významné bolševiky, kteří jej mohli ohrozit
- Začalo řádit NKVD: Ježov (tzv. ježovština – dozor nad mučením zahájil represe, sám byl však obviněn, vystřídal ho Jagoda, který byl nakonec zastřelen, Stalina přežil pouze Berja
- V polovině 30. let nastaly MOSKEVSKÉ PROCESY:
a) bylo tak zastřeleno tisíce lidí – ministři, přední představitelé strany
b) rafinované způsoby mučení → odpírán spánek, zastrašování, perzekuce rodin, omamné látky → naaranžované procesy, které bývaly i veřejné, přiznávali se pak k tomu, že chtěli svrhnout Stalina, požadují nastolit kapitalismus a jsou agenti imperialismu
c) byl popraven mladý progresivní maršál TUCHAČEVSKÝ, který chtěl moderní armádu, byl však obviněn ze spolupráce s gestapem, s ním zemřelo dalších 60 % vyšších důstojníků armády nechal postřílet, 2. sv. válku tak vedli slabí důstojníci
d) nechal zlikvidovat KAMENĚV, ZINONĚV – vysocí komunističtí funkcionáři ve výboru, odsuzovali NEP – pomohli Stalinovi k moci (taky neměl rád NEP), považoval je za své konkurenty
e) zatýkání nejvyšších komunistů (ROSENBAUM, APFELBAUM,…)

- Stalin nenáviděl Ukrajince a roku 1929 Poláky (podrželi hranic, aby se Rusové nedostali do Evropy) a Židy (Kameněv, Zinojev, Trockij – konkurenti)
- Toto období, kdy v Rusku byli odstraňováni všichni třídní nepřátele alegoricky vylíčil v knize Zvířecí farma George Orwell
- Největší podvod v dějinách lidstva. Lidé ho však milovali a bojovali za něj ve 2. SV válce, 1 voják dokonce chtěl, ať mu vyřeží srdce a dají ho Stalinovi


Rusko během 2. světové války
- Dne 23.8. 1939 uzavřelo Rusko s Německem pakt Riebbentrop-Molotov, o vzájemném přátelství a spolupráci
- Rusko Německu taktéž dodávalo obilí
- Ze dne 21. na 22. 6. 1940 zaútočili nečekaně na SSSR, Stalin byl paralyzován a v šoku
- Němcům se zpočátku dařilo, dostali se stovky km na východ, v zimě se však štěstí obrátilo na stranu Rusů
- Definitivním obratem ve válce se stala bitva u STALINGRADU
- Během roku 1944 začali Rusové bojovat i na území jiných států a postupně osvobodili kus Evropy

Rusko po 2. světové válce (1945-53)
- Rusko ve válce utrpělo ohromné ztráty – téměř 20 milionů lidí, udrželo si ale své velmocenské postavení, také ekonomika byla oslabena a vážně narušena, ale na druhé straně vlastnilo zkušenou armádu ucelenou v boji.
- Stalin uvažoval, že využije úspěchu Rudé armády a obsadí celou Evropu
- SSSR osvobodilo velkou část Evropy, ve východní a střední Evropě se začaly prosazovat komunistické vlády
- Došlo ke vzniku východního bloku- socialistické tábory (ČSR, NDR, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, zvláštní postavení měla Albánie a Jugoslávie = držely se své politiky, nechtěly být loutky

- Stalinova autorita po válce ještě stoupla, zesílil jeho kult osobnosti, vláda jednoho muže, zhoršila se jeho paranoia a stihomanie
Zesílily také persekuce, vězni posíláni do gulagů:
a) např. ti z německých koncentráků a další válení zajatci - sovětský občan se přece nedá zajmout)
b) mstil se Ukrajině, že kolaborovali s Němci
c) prováděl transfery obyvatelstva. → vyháněni a přesidlováni krymští Tataři (za to, že prý kolaborovali s Němci), Poláky, Čečenci a další národy → několik tisíc odsunuto na Sibiř, zde si museli vybudovat nový život a teprve dnes se stěhují zpátky, ale na jejich místě žijí již jiní – dochází tak k národnostním rozporům
- SSSR hořečnatě zbrojil, vyvíjeli atomové a později i vodíkové zbraně, východní blok posílil, když zvítězili komunisté v Číně → obrovský stát s velkou váhou, spolupráce s SSSR.
- Chtěli obsadit další země, rozpoután korejský konflikt (viz. 24), studená válka v té době nejostřejší
- Ke konci svého života měl v plánu odstranit komunistické špičky (Berja), proto převládal permanentní strach, zesílil antisemitismus → 1952 proces s židovskými lékaři (vrazi v bílých pláštích, že mají v plánu zavraždit přední komunisty), sám trpěl nedůvěrou k lékařům, nenechal se prohlídnout
- Také chtěl satelity připojit k SSSR, Gottwald v opilosti ho o to dokonce „prosil“
- 1953 Stalin zemřel, strážce se dokonce báli do jeho pokoje vejít, když už se odhodlali, našli jej mrtvého, Stalin byl neskutečně krutý, přesto ho spousta lidí oplakávalo („Vytrhněte mé srdce a dejte ho Stalinovi, ten musí žít!“)

Žádné komentáře:

Okomentovat