Loading

19. 5. Říjnová revoluce, občanská válka

V listopadu 1917 se vůdce bolševiků Lenin vrací do Petrohradu, začíná agitace bolševiků, líbivá protiválečná hesla („Všechna moc sovětům), příprava převratu, na kterém se vedle Lenina podílel také jeho přítel LEV DAVIDOVIČ TROCKIJ (vlastním jménem BRONSTEIN)
- Začala tak třetí ruská revoluce = VELKÁ ŘÍJNOVÁ SOCIALISTICKÁ REVOLUCE (VŘSR)
Průběh: Na řece Něvě kotvil křižník AURORA (Jitřenka), která se nacházela poblíž zimního paláce (sílo Prozatímní vlády), dne 7. 11. byl z Aurory vystřelen slepý náboj, který se stal symbolem pro bolševiky → tehdy oddíly rudé armády a baltského námořnictva zaútočily na Zimní palác → ten byl v noci ze 7. na 8. 11. obsazen, ministři zatčeni (Kerenský utekl převlečený za ženu) → moc v rukou bolševiků
- O 10 let později natočil režisér EZNSTEIN film Okťábr, který vypráví o tom, jak byl Zimní palác tvrdě dobýván, že se hodně natrápili, doopravdy nebyl moc dobře střežen, bylo rozbito jen pár oken, pár lidi zraněno, nikdo neumřel, dokonce byla nasazena jedna garda tvořená ženami
- Prozatímní vláda sesazena, nastoupili bolševici (Petrohraďané ani pořádně nepoznali, že se změnila vláda, jelikož vše proběhlo tak rychle)

Po slavné VŘSR zasedal všeruský sjezd sovětů (nejvyšší státní orgán) přijal:
a) Dekret o míru → požadavek zastavit válku
b) Dekret o půdě → znárodnění veškeré půdy, zrušení statkářského a církevního vlastnictví
c) Deklaraci práv národů Ruska na sebeurčení -) těmito dekrety si bolševici získali popularitu lidu

Přestože se moci ve státě ujali bolševici, demokraté se nechtěli vzdát, a tak se v letech 1918-1921 rozpoutala občanská válka, ve které proti sobě bojovali:
a) rudoarmějci
- měli jako znamení pěticípou rudou hvězdu
- základem byla armáda bolševiků, tvůrcem rudé armády se stal TROCKIJ
v čele Rudých:
a) FRUNZE – Kavkazan, narodil ve v Biškeku, vykrvácel na operačním stole při operaci žaludku, protože mu Stalin řekl, že je nemocný a ať jde na operaci
b) BUĎONNYJ – maršál, zemřel roku 1973, po 2. SV byl vyznamenán jako Hrdina SSSR, jeho jméno se stalo také inspirací pro mnoho sovětských válečných písní př. Buďonyho pochod

b) bělogvardějci
- neboli bílá armáda
- přívrženci cara, převážně důstojníci, kteří požadovali návrat cara a monarchii
- demokraté, v čele KERENSKY a jeho přívrženci, kteří požadovali demokracii
- ukrajinští nacionalisté (chtěli samostatnou Ukrajinu) a donští kozáci
- kavkazští nacionalisté, kteří požadovali osamostatnit kavkazské republiky
v čele bílých
a) KOLČAK – admirál, působil na Sibiři, zastřelil se
b) DĚNIKIN – od roku 1926 pobýval ve Francii, mimo jiné byl také talentovaný spisovatel
- na pomoc bílé armádě přišly také demokratické velmoci tzv. interventi: vojska Francie a Anglie v Archandělsku, československé legie bránily Transsibiřskou magistrálu, Japonci se vylodili ve Vladivostoku
- přestože bělogvardějců bylo více, prohráli, důvody prohry:
a) byli nekoordinováni
b) spory a bitky mezi sebou
- Bolševikům se podařilo získat centrální Rusko, kde se nacházel průmysl a zbrojovky, které jim tak chrlily zbraně
- Nakonec zvítězili bolševici, lidé v nich totiž viděli spasitele hrozné situaci, měli populační hesla (slibovali všem všechno)
a) dělníkům → podniky znárodněny, dělníci pány, kapitalisté odstraněni
b) rolníkům → půda dána bezzemkům = rolníkům bez půdy
c) a hlavně, že už nikdy nebude válka = slíbili ráj na zemi

3.3. 1918 se setkaly v BRESTU LITEVSKÉM delegace, za bolševiky zde jednal TROCKIJ, Rusi zde jednali s Němci a Rakouskem: byla podepsána smlouva, došlo k určitým ústupkům ze strany Rusů (ustoupili část Ukrajiny a Pobaltí) slibem za to, že Němci bolševickou vládu nezastaví, došlo zde taky ke slibu, že bolševici ukončí válku a německá armáda se tak bude moct přesunout na západ

- Po uchopení moci vyloučil Lenin ze Sovětů esery a další „nepohodlné“ strany
- Lenin uplatňoval tzv. marxismus-leninismus („divný marxismus“), zrušil ministerstva, v zemi vládli lidoví komisaři př. JAKOB SMERDLOF
- Lenin měl v plánu přenést revoluci i do západní Evropy (podle Marxe musí prve proběhnout buržoazní revoluce, prve je zapotřebí svrhnout kapitalismus a pak nastolit marxismus, Rusko však bylo tak zaostalé, že zde kapitalismus ani pořádně nebyl), Lenin věděl, že Rusko bude potřebovat vyspělý západ, k šíření revoluce do ostatních zemí využil vojáků, kteří se vraceli z fronty a „naočkoval je“

- Vznikla bolševická tajná policie ČEKA→GPU→NKVD→KGB dne 16.6. 1918 na příkaz Lenina zastřelila carskou rodinu, a také rozpoutali rudý teror. Velitel Čeky FELIX DZIERZINSKI. Šéfem NKVD později JAGODA, JEŽOV, BERJA.

- Roku 1918 nastolil Lenin tzv. válečný komunismus → v praxi marxistický experiment
a) zestátněny banky, továrny, výrobní prostředky, průmysl
b) ČEKA začala rolníkům brát potraviny v rámci přerozdělování jídla (ve městě je prý hlad), půda jim však zatím byla ponechána
c) Rusko se průmyslově a ekonomicky propadlo (průmyslníci byli zastřeleni, nevyučení dělníci nebyli schopni nahradit kapitalisty), pokles průmyslové výroby na 1/7 poválečného stavu, málo potravin
d) nejhorší situace nastala v zemědělství, na venkově propukaly rolnické povstání, stávky dělníků a hlavně hladomory př. Povolží, ale nejhorší hladomor propukl na Ukrajině (Ukrajina totiž požadovala samostatnost, a proto za trest byly vesnice obsazeny a vyhladověny), zemřelo zde 6 milionů lidí
e) docházelo i ke kanibalismu (děti nesměly být na ulici, jelikož mohly být zabity a snědeny), u řezníka viselo dokonce i lidské maso
f) důsledkem tohoto experimentu se Rusko vrátilo o 100 lez zpět
g) Lenin válečný komunismus nazval diktaturou proletariátu -) přesto vše však dělníci za Leninem šli, protože si tak mohli v továrnách vládnout sami
h) někteří bývalí komunisté však Lenina a tuto situaci prohlédli a začali se bouřit – př. vzpoura v Kronštadtu (námořní pevnost u Saint Petěrburgu)

Lenin si uvědomil, že tato situace vede ke zkáze, že bolševici by mohli být svrženi přišel s novým návrhem
Leninovi došlo, že Evropa na pomoc nepřijde, Rusko zůstalo osamoceno, nastolil tak NEP = Nová ekonomická politika = hybrid kapitalismu a komunismu, šlo o kompromis, ústup bolševiků (nikdy se s tím nesmířili)
a) u moci je proletariát, ideologií je komunismus a marxismus, neexistují žádní politické strany
b) změny v ekonomice -) přestože klíčový průmysl, továrny a banky zůstaly znárodněny, bylo povoleno drobné podnikání, vznikají malé firmy (malí, střední podnikatelé)
c) rolníci mají svojí půdu, (Lenin jim dal půdu = Lenin spasitel), neberou jim potraviny, své přebytky mohou na trhu prodávat, proto na svém poli s chutí pracují
d) vzniká střední vrstva NEPMANI, o kterou se SSSR opírá
e) bohatým sedlákům, kteří začali prosperovat se říká KULACI
f) nepmani spolu s kulaky zachraňovali SSSR a ještě na tom vydělali, jejich zásluhou se ekonomika uzdravila, zlepšila se životní úroveň (a přestože na ně komunisti nadávali, nechali je být)
- Vznikly nové peníze = červonce
- Hlavním městem se stává Moskva

- Bolševici slibovali spravedlivý řád podle marxismus, nebude chudý a bohatý, nebude zotročený a zotročovatel
- Ruská šlechta a podnikatelé se k dělníkům chovali hrozně, proto šli za bolševiky
- Pokud šlechta neutekla, byla postřílena

Dne 30.12. 1922 vzniká nový státní útvar SSSR
- postavený na marxistických základech – „bolševici to chtěli mít pevně v rukou“)
- národy se mohly rozhodnout, jestli chtějí být součástí nového státního útvaru, všechny státy však toužily po samostatnosti a to se Leninovi nelíbilo, a tak státy byly opět obsazeny: Gruzie (byla svobodná jen 3 roky), Kavkaz
- mimo SSSR zůstalo Finsko a Pobaltské republiky – jako kamufláž
- SSSR tedy tvořily tyto státy: Ruská federace + Ukrajinská a Běloruská republika + Zakavkazská republika (Ázérbajdžán, Arménie, Gruzie) + Republika Dálného východu (1922 po odchodu Japonců) + Uzbekistán + Turkmenistán + Tádžikistán, SSSR existuje až do roku 1991

Žádné komentáře:

Okomentovat