Loading

21.4. Vytvoření vojenských bloků.

NATO
- Roku 1949 byla vytvořena obranná aliance a vojenskou organizaci NATO
- Jde o vojenské seskupení států
- Nejsilnějším článkem byly USA, do Evropy poslaly vojáky, aby zabránili Stalinovi zabrat celou Evropu - v Evropě přítomnost 200 000 amerických vojáků
- Patří zde: USA, Kanada, VB, Francie, Norsko, Dánsko, země Beneluxu, Itálie, od roku 1952 také Řecko a Turecko
- Průlomovým rokem byl rok 1955 kdy bylo povoleno Západnímu Německu postavit armádu Bundeswehr jako součást NATO
- Po rozpadu SSSR zde vstoupily i státy východoevropské
- Dne 11.3. 1999 vstoupila do NATO ČR a hned 1.4. byla armáda poslána do Bosny (USA bombardovala Jugoslávii)
- V roce 2004 v dosud největší vlně rozšiřování NATO se připojily státy východní Evropy Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko.
Působení NATO:
a) Intervence v Bosně a Hercegovině
b) Intervence v Jugoslávii
c) Irák
d) Afgánistán

WARSZAWSKÁ SMLOUVA
- Roku 1955 inicioval SSSR vytvoření tzv. Varšavské smlouvy jako reakci na NATO
- Formálně byl reakcí na zřízení Západoevropské unie a Pařížské dohody umožňující vstup SRN do NATO. Ve skutečnosti je však pravděpodobné, že cílem bylo hlavně upevnění kontroly SSSR nad východním blokem.
- Hlavní slovo měl SSSR, vrchním velitelem byl sovětský maršál: Koněv, Grečko, Jakubovskij, Kulikov, Ogarkov
- Patřily zde satelity SSSR: NDR, Polsko, ČSSR, Maďarsko, Bulharsko, Jugoslávie (vystoupila později, nechtěli být podřízeni SSSR), Albánie (trhla se a orientovala na Čínu, poté co Chruščov odsoudil Stalina)
- Vojska Varšavské smlouvy (kromě Rumunska) se zúčastnila invaze do ČSSR v roce 1968
- Bylo určeno, kdo které území obsadí (určeno postavení ČSR armády a státu)
- Obrovské zbrojení
- K 1.6. 1991 byla rozpuštěna


EHS - EU
- Západ se integroval v Evropském hospodářském společenství, které se od toku 1993 jmenuje Evropská unie

RVHP
- Východní blok vytvořil Radu vzájemné hospodářské pomoci, byla řízena z Moskvy a defakto určovala jednotlivým státům, kolik čeho vyrobit
- Díky této organizaci začalo ČSR, které bylo z východních států nejvyspělejší, postupně zaostávat, jelikož muselo „počkat“ až se Rumunsko a Bulharsko dostanou na stejnou úroveň jako ostatní státy východu

- Proti komunismu vznikaly další obranné společenství, k těm nejvýznamnějším patří ASEAN a SEATO v Asii

Žádné komentáře:

Okomentovat