Loading

21.3. Počátky Studené války, objasni celosvětové nebezpečí agrese SSSR

Studená válka
- Na tento název přišel americký finančník BARUCH (Žid)
- Na rozdíl do války „horké“ nepřerostla ve válku velmocí
- Zvláštní forma konflikty, kdy oba světy nemohly přímo použít zbraně, protože by to bylo ohromné riziko pro lidstvo, jelikož disponovali jadernými zbraněmi
- Šlo o totální konflikt – čili totální porážku nepřítele: buď bude celý svět komunistický nebo demokratický
- RAYMOND ARON vystihl toto období: „Mír nemožný, válka nemyslitelná“

Projevila se v různých oblastech:
a) ideologie – marxistické pojetí světa a osočování západu z imperialismus, na druhé straně demokratické pojetí, ve kterém však existoval mccarthismus – vyšetřování lidí, kteří měli něco společného s komunismem
b) vojenské – závody ve zbrojení na obou stranách
1945 USA vyvinula atomové zbraně – monopol, vydírali SSSR
1949 SSSR získal atomové zbraně
1953 SSSR vodíková puma = termojaderná válka
1953 USA získala vodíkovou pumu o měsíc později
70.léta:USA vyvíjí neutronovou bombu(zabíjí vše živé a nechá materiální statky,vývoj zastaven)
USA postavily rakety s plochou dráhou letu, kopírovaly terén, nesestřelitelné
c) ekonomické – předhánění se, kapitalismus se ukázal jako životaschopnější
d) kulturní střety – socialistický realismus a kultura podřízena ideologii, na druhé straně svobodný vývoj na Západě – Beatles, jazz, kinematografie. Na východě nesměli přijmout NC př. Pasternak
e) sportovní – USA bojkotovaly olympiádu v Moskvě, za to že vstoupili do Afghánistánu, a naopak SSSR bojkotoval olympiádu v L.A., pro lepší výsledky se používal dopink, SSSR porazil v hokeji Kanadu

Počátky studené války
- V únoru 1946 Stalin veřejně mluví o tom, že Francie, Anglie a USA jsou imperialisté, chtějí vybudovat vlastní impérium a chtějí vyprovokovat další válečný konflikt
- Uznávaný politik a bývalý ministerský předseda CHURCHILL pronesl k americkým studentům projev, který vstoupil do dějin jako FALTONŮV PROJEV, ten nastartoval studenou válku- Churchill zde varuje před stále většími roztahovačnými tendencemi totalitních režimů. Poprvé používá termín „železná opona“:
- Evropa byla najednou rozdělena železnou oponou, která sahá od polských přístavů až po Terst = bariéra, zátarasy, betonové věže, ostnaté dráty, pohraničník Non Nasaran = neprojde (heslo ze španělské občanské války)
- Na jaře 1947 vyhlašuje americký prezident Harry Truman tzv. „Trumanovu doktrínu“ o zadržování komunismu, jde o snahu zabránit šíření komunismus kdekoliv na světě – zasloužil se o pád komunismus v Turecku a v Řecku

a) Řecko
- po skončení 2. SV zde vypukla občanská válka , Řekové spolu s Angličany vyhnali Němce, začali se však bít mezi sebou: boje mezi komunisty a demokraty -) demokraté nakonec vítězí
- řečtí komunisté utíkali hlavně do ČSR: obsazují Sudety: Krnov, Jeseníky, Bruntál = početné řecké menšiny
b) Turecko
- hrozila zde občanská válka a SSSR mělo na Turecko zálusk
- V červu 1947 byla Trumanova doktrína doplněna o tzv. „Marshallův plán“, který vyhlásil generál a americký státní tajemník George Marshall. Šlo o finanční pomoc západní Evropě a hospodářskou obnovu Evropy. Měla také politický podtext a to připoutat Evropu k USA. Byla poskytnuta půjčka 17 miliard dolarů Francii, Británii, Itálii a Německu, jako podmínka byl fakt, že zde nebudou působit komunisté. Faktem bylo to, že chtěli zabránit tomu, co se stalo po 1. SV válce například v Německu – inflace, hospodářské problémy, radikalizace a následný vzestup Hitlera. Plán byl nabídnut SSSR i ČSR – Jan Masaryk jel do Moskvy, tam mu bylo naznačeno, že přijetím Marshallova plánu vyhlásíme nepřátelství SSSR, nakonec se vláda dohodla, že jej nepřijmeme kvůli narušení vztahů se SSSR a tím se potvrdila naše orientace na SSSR.
- Roku 1957 byla vyhlášena „Eishenerova doktrína“, která se liší v tom, že mluví o zatlačování komunismu zpět. Jeho citát: Mír a spravedlnost jsou dvě strany jedné mince. Lidé, když si začnou jedné z nich více vážit a více ji prosazovat, ztratí obojí.
- 1982 americký prezident Ronald Regan veřejně prohlásil SSSR za „Říši zla“, vyhlásil program Hvězdné války- poněkud zavádějící označení pro americkou strategii, výzkumný program v kosmickém prostoru, který by zabránil útokům a učinil tak americký prostor nezranitelný
- SSSR se zalekli, báli se, neboť již ekonomicky pokulhávali,ale přesto začali vyvíjet obranu proti systému, stálo je to moc financí, zruinovali se, USA doslova uzbrojily SSSR nad hranice jejich možností a v roce 1991 se rozpadli
- Roku 1993 prezident Bill Clinton program Hvězdných válek zastavil

- Studená válka trvala od roku 1946 do roku 1989, pak se Gorbačov spolu s Busem setkali na Maltě, kde prohlásili studenou válku za ukončenou

Konkrétní projevy studené války
a) poprava manželů Rosenbergů
- Za vlády amerického prezidenta Eisnehovera byli zatčeni manželé židovského původu Ethel a Julius Rosenbergovi za to, že dodávali informace Rusům o pokusech s atomovou bombou -) byli odsouzeni k trestu smrti, popraveni na elektrickém křesle, dodnes není úplně vyjasněna jejich vina – byli odsouzena na základě obžaloby, kterou vynesl bratr Ethel David Greenglass, přimlouvaly se za ně i významné osobnosti

b) 1. Berlínská krize
- Roku 1949 vypukla 1. berlínská krize) -) blokáda Berlína, Stalin odřízl západní Berlín od východního, chtěl západní část vyhladovět, odříznout, aby se stali součástí sovětského Berlína -) západ (USA) ukázal solidaritu -) vyvinuly letecký most -) začali dodávat potraviny, léky -) svět čekal, co se bude dít -) Sověti nakonec ustoupili a západní Berlín zůstal celý, Stalin ustoupil a krize byla zažehnána

c) 2. Berlínská krize
- -Propukla 2. berlínská krize -) východní Němci nechali postavit Berlínskou zeď, protože mnoho lidí utíkalo z východu na západ, tím ovšem rozdělili rodiny. Prezident Kennedy přijel do Berlína a pronesl památnou větu: „Ich bin Berlinen!“

d) Korejská válka
- Na počátku 20. století japonská kolonie, severní část osvobodila Rudá armáda srpnu 1946, jižní část Američané
- Komunistická strana v ilegalitě , KIM IR SEN ujal se moci na severu, u moci tedy komunistický režim
- Na jihu vzniká tvrdá diktatura – toho využili komunisté a Kim ir sen rozpoutal válku →agrese Severokorejců, OSN zareagovala, poslala vojáky na ochranu jižní Koreje, 90% tvořili Američané, strašlivé boje (50-53)
- Táhlá fronta od severu k jihu, severní Korejci požádali o pomoc Čínu: jeden milion vojáků, fronta se neustále hýbala, Mc Artur uvažoval, že bude bombardovat čínská města atomovými zbraněmi, ale Eisenhower ho odvolal
- 1953 zemřel Stalin, situace se uvolnila, začalo jednání, uzavřeno příměří (není tam mír dodnes)
- Hranice na 38 rovnoběžce (demarkační linie), na severu nastala tvrdá diktatura stalinského typu
- Jedna z nejsilnějších armád na světě, ale hospodářsky v ruinách, hladomory
- Jih Koreje se úspěšné rozvíjí, demokratický stát, velká investice v zahraniční, asijský tygr, automobily
- V čele Severní Korey KIM ČONG IL, prezident Jižní Korey NO MU-HJON

e) Kubánská krize
- -Na leteckých snímcích pořízených americkou CIA bylo zjištěno, že Kubánci staví odpalovací rampy pro rakety. Americký prezident John Fitzgerald Kennedy dozvěděl, že k ostrovu již míří sovětský konvoj s raketami. Po zvážení možných reakcí — mj. invaze na Kubu nebo bombardování odpalovacích ramp — se USA rozhodly vyhlásit 22. října námořní blokádu Kuby. Hned následující den změnily sovětské konvoje směr a 26. října 1962 N.S.Chruščov oficiálně oznámil, že SSSR stáhne své rakety pod kontrolou OSN, pokud se USA zavážou neprovést invazi na Kubu a stáhnou rakety středního doletu z Turecka. Touto dohodou byla dne 28. října 1962 hrozící jaderná krize ukončena.USA vlastní malé území na Kubě = Guantanamo (americká základna)

f) Vietnamská válka
- Stará kulturní nezávislá země ovlivněná Čínou a buddhismem, už v 18. století začínají pronikat Francouzi, na konci 19. století je Vietnam podroben + Kambodža, Laos=Francouzská Indočína
- Za 2. SV do kolonií proniká Japonsko, Indočína je okupována Japonskem, vzniká partyzánské hnutí proti Japoncům, v čele HOČIMIN (oblíbený politik), v 45 se zase vracejí Francouzi, Vietnamci využili procese dekolonizace- partyzáni zahájili boj proti Francouzům, daří se jim, hluboká džungle.
- Překvapivě vyhráli Vietnamci, donutili Francouze ke kapitulaci, Francie se stáhla
- Podobně jako Korea- měly být vyhlášeny volby: 1954 na severu země vyhlášena Vietnamská demokratická republika, u vlády komunisté, jih: taky svou republiku, kapitalismus
- V jižní dost diktátorský režim, komunisté toho využili, vznikly partyzánské jednotky Viet-cong
- Američané se zalekli, že by komunisté mohli zvítězit a stala by se komunistickou i jižní Korea, báli se dominového efektu, že by postupně komunisté zasáhli Kambodžu i Laos.
- 1964- první američtí poradci (došlo k tonkinskému incidentu)=námořní přestřelka, Američané posílali stále více vojáků (600 000 vojáků), vybavení vším možným, chtěli zlomit odpor
- Na severu Hočiminova stezka- do konfliktu zapojena i Kambodža a Laos
Američané nemohli uspět, kontrolovali jen města, vesnice partyzánské, proti USA se obrátilo veřejné mínění, demonstrace amerických matek, USA začalo bombardovat severní Vietnam, chtěli rozbít systém hrází
- My-lai=vesnička vietnamská, Američané zde přišli s cílem vyhledat a zneškodnit partyzány
- V 1973 vietnamizace války, Američané se stáhli, pomáhají vládním vojskům, slabí, v 1975 válka skončila
- Roku 1976 se Vietnam sjednotil- vznikla socialistická republika, dnes hybrid socialismu a demokracie, Vietnamci odcházejí do světa (i v ČR)

- Během studené války existovala i období, kdy nebyla tak tvrdá
a) k prvnímu uvolnění došlo po smrti Stalina v roce 1953 a následovala po roce 1956, kdy Chruščov odsoudil Stalinovy zločiny a začal mluvit o koexistenci = svět kapitalismu a socialismu může vedle sebe normálně existovat
b) Helsinská konference v roce 1975, omezení studené války a dodržování lidských práv, následoval však projekt Hvězdných válek, který svět opět přiblížil 3. SV
c) Pokus o rozhovory o ozbrojení – smlouvy jako SALT, START, cílem bylo omezit konvenční jaderné zbraně

Agrese SSSR:
- SSSR chtěl využít dekolonizace a prosadit v nově vzniklých státech socialismus: → expanze v Africe:

ANGOLA
- 3 partyzánské organizace, jedna prosovětská, ihned po nabytí samostatnosti vypukla občanská válka, na posilu přicházejí kubánští vojáci, nakonec se sovětská skupina stáhla do ústraní

ETIOPIE
- 1974 politický převrat, svrhli císaře a vlády se zmocnili komunisté- v čele MENGISTU HAILE MARIAM = síla svaté Marie , hrozný režim, pomáhají kubánští vojáci, koncem 80.let zkrachovalo

LIBYE
- Roku1969 puč: mladí důstojníci, v čele podplukovník MUAMAR KADDÁFÍ → vyhlásil Džanáhrí = socialistickou republiku= zelená revoluce (barva islámu) + prvky socialismu (mezinárodní revoluce), bašta terorismu, dodnes dluží ČR.

JAR
- Také pokus vytvořit socialistické státy

- Vliv SSSR můžeme pozorovat také v Jižní Americe, pro tuto oblast jsou specifické časté vojenské převraty, k moci se dostávají vojáci, mluvíme o vojenské juntě (1. pád JUNTA), dodnes je v Jižní Americe hrozba vzniku levicových vlád
- USA žije z úroků dluhů, které u nich Jižní Amerika má

ARGENTINA
- Uplatňovala nárok na vůdčí postavení Latinské Ameriky, k moci se dostává zvláštní režim: JUAN PERÓN
- Perónismus- režim, který se opírá o populismus (slibuje), autoritativní, má prvky socialismu až fašismu, lidé za ním šli, jeho manželka Evita milována národem
- Nebyla žádná občanská svoboda, ale ulehčil nižší vrstvě

CHILE
- Roku 1970 zde proběhly volby → koalice levicových stran = lidová fronta vyhrála volby, prezident socialista SALVADOR ALLENDE - začíná úzce spolupracovat s SSSR a Kubou
- Dochází ke znárodňování: měděné doly, ledek, ohrožovali tak zájmy USA, které zde mají své investory
- Určité sociální výhody- mléko zdarma, populistická opatření ale hyperinflace- velké státní dluhy, poškozená ekonomika
- Začínají stávkovat dělníci, taxikáři, situace se vyostřuje, velitel pozemní armády generál AUGUSTO PINOCHET (povýšil ho Allende) dne 11. září 1974 provedl vojenský puč za pomocí armády (letecky bombardoval prezidentský palác, brutální, zatčeno tisíce odpůrců- vězněni na národním stadiu, tajně popravováni, stovky nezvěstných dodnes, zpěváku Chara byly rozdrceny prsty, aby nemohl hrát na kytaru, odpůrci shazováni z vrtulníků…), Allende nezvládl situace a sám se zastřelil samopalem (který dostal od Fidela Castra)
- K moci se dostává Pinochet, diktátor, popření demokracie, totalitní brutální režim ALE oživení ekonomiky, zastavil hyperinflaci, dnes prosperující země
- Musel vypsat volby v 90.letech→ k moci se dostávají demokraté , svobodné volby, dodnes demokratický režim, chtěli soudit Pinocheta jako tyrana, ale už umřel (10.12. 2006)

PERU
- Pokus v 70. letech v Peru vytvořit maoistický režim, vznikla teroristická organizace: Světlá stezka – únosy rukojmí, vraždila vesničany, (dnes nevýznamná, důležití členové byli pozatýkáni)

VENEZUELA
- Pokus vytvořit castrovský režim→ HUGO CHAVEZ, napolo socialistický stát, neuznávají USA a podpora protiamerických tendencí, ve státním znaku nechal koně převrátit na levou stranu

BOLÍVIE
- Diktátorský režim, generál STRESNER, vývoz kubánské revoluce, argentinský lékař Ernesto Che Gevara založil partyzánské hnutí proti režimu →v 1967 americkými vojáky zajat a popraven

Jaderné zbraně, teroristi
- Jaderné zbraně vlastní: USA, Rusko, Anglie, Francie, Čína, Izrael, Indie, Pakistán
- Které mocnosti vyvíjí: severní Korea, Irán, Libye, JAR
- Dnes je možnost vyvinout tzv.špinavou jadernou zbraň: s nízkými náklady, není dokonalá, ale může se dostat do rukou teroristů( IRA, ETA, muslimové...).
- Roku 1980 vyvíjel atomovou bombu Sadám Husain, izraelská tajná služba na to přišla, udělala tajnou akci, přelétli nad Jordánskem, Sýrií...

Žádné komentáře:

Okomentovat