Loading

22.4. Vývoj v dalších západoevropských zemích.

- Vývoj západní Evropy po 2. světové válce nebyl příliš dobrý. Nejen země poražené, ale i vítězné, byly válkou oslabeny, zdevastovány (především Německo) a zadluženy u USA.
- Začaly sílit levicové tendence, komunistické strany se dostávají do vlád Anglie, Francie.
- Oslabení mateřských zemí využily kolonie a dochází k procesu dekolonizace -) země se vymaňují a stávají se nezávislými.
- USA poskytly zemím pomoc UNRRA a poté Marschallův plán, aby země nespadly do sovětského vlivu. Nejvíce z pomoci těžilo Německo, aby zabránili situaci, která nastala po 1. světové válce – hlad, inflace a následně vzestup Hitlera.

VELKÁ BRITÁNIE
- Již roku 1931 vytvořila Britské společenství národů COMMONWEALTH, kdy byla uznána nezávislost dominií = kolonií s bělošským obyvatelstvem a podobnými tradicemi a kulturou – Austrálie, Kanada.
- Roku 1947 britská sněmovna rozšířila společenství na všechny kolonie (i na asijské,…), roku 1990 bylo v CW na 50 území -) asi ¼ lidstva. Pomocí tohoto společenství chtěla VB zabránit tomu, aby kolonie vyhlásily úplnou nezávislost. Prostřednictvím tohoto společenství si země kulturně, ale hlavně hospodářský pomáhají.
- VB ztratila po válce své postavení jako supervelmoc světa (předehnaly ji USA), stává se z ní „jen“ velmoc.
- Základem britské vlády jsou 2 politické strany (dlouhá tradice): a) konzervativci – pravicová b) labouristé – levicová
- V letech 1945-1951 byli u moci labouristé – CLEMENT ATLEE -) provedl řadu sociálních změn (zestátnění bank, dolů a dopravy), což vedlo k úpadku hospodářství
- Ve vládě je vystřídali konzervativci – W. CHURCHILL, R. Eden, M. Macmillan, kteří se navrátili opět k tržnímu hospodářství
- Následující období vlády labouristů dovedlo zemi k hospodářské krizi
- Od roku 1978 zde působila velice silná konzervativní politička (1. premiérka vůbec) MARGARET THATCHEROVÁ tzv. „železná lady“ , milovaná i nenáviděná-) nekompromisní postoje a pevnost s jakou hájila svou politiku.
a) nejužším spojencem VB se stává USA (prezident Regan), obě strany z toho profitovaly
b) prováděla řadu hospodářských reforem - omezila vliv odborů, uskutečnila rozsáhlou privatizaci (opak labouristů)
Výsledky její vlády:
+ přivedla VB k hospodářskému rozkvětu
- horší sociální síť, zdražování, dělníci se měli hůře a slabší sociální vrstvy nesly tíhu prosperity; horníci stávkovali několik měsíců, jejich děti dokonce bydlely na internátech v ČSR
+ roku 1982 se podařilo vyhrát válku o Falklandy nad Argentinou, podpořil ji také prezident Regan
- situace v severním Irsku se zhoršila, již od roku 1969 začaly propukat nepokoje mezi protestanty a katolíky, v Belfastu proběhly tvrdé boje, země stála na pokraji občanské války a tuto situaci Margaret nezvládla. IRA prováděla po celé 20.století pumové útoky, dne 30.1. 1972 se ve městě Derry uskutečnila Krvavá neděle, bylo zastřeleno 14 lidí, ale nikdo nebyl potrestán
- Margaret také nechtěla euro (dodnes je platidlem libra), do jisté míry brzdila integraci Evropy, VB má svou čest a hrdost, drží si své postavení
- Od roku 1997 v VB vláda labouristů – JOHN MAYOR, poté TONY BLAIR - spojenec USA- prezidenta Bushe, byl trochu přístupnější než Margaret, dnes GORDON BROWN


FRANCIE
- Francie po válce zažívala stejný osud jako VB – začala ztrácet kolonie. Problém chtěli vyřešit pomocí společenství, ale nebyli příliš úspěšní. Koloniím udělovali titul zámořské provincie, kolonie však s ní již nechtěly mít nic společného.
- Francie byla po válce také hodně rozbitá.
- V poválečném období zde velkou roli začal hrát bývalý generál CHARLES DE GAULLE, za války vedl protiněmecký odpor – skupina Svobodných Francouzů, osvobodili zčásti Francii
- Když Churchil viděl, že se Roosevelt paktoval se Stalinem, jako partnera si vybral De Gaulleho, Francie tak získává po válce dobré postavení, a posléze byli proti Stalinovi 3
- De Gaulle byl dosti „arogantní“, měl autoritativní sklony („diktátor“), vládl železnou rukou, poté však musel odstoupit
- Roku 1946 vznikla ve Francii 4. republika
- V letech 1946-1953 si Francie nevede příliš dobře, už není tak silná velmoc a oslabují ji bitvy s koloniemi -) toto má vliv na její ekonomiku, i na mezinárodní postavení Francie
- Největší nebezpečí hrozilo Francii ve válce s Alžírskem (kolonie od roku 1830) – nastává patová situace, vojáci jsou vyčerpáni. Francouzští usedlíci požadují nezávislost bílého Alžírska, partyzáni však chtějí svůj vlastní stát. V Alžírsku žilo velké množství přistěhovalých Francouzů – tzv. pieds-noir (černé nohy)
- V této nouzi byl povolán de Gaulle -) stává se znovu prezidentem (1958 = 5. republika), s tím, že jeho pravomoci budou velmi silné. Ten nakonec situaci vyřešil tím, že Alžírsku dal samostatnost; jinak by válka trvala jistě nadále.
- De Gaulle přivedl Francii k prosperitě, její pozice sílí, spolu s Adenaurem se stává otcem evropské integrace, jako nacionalista, chtěl Francii zajistit specifické postavení, nezávislou politiku a přestože bylo v NATO, nebyli podřízení americkému řízení.
- Tento přes 2 m vysoký muž se zasloužil o roztržku s Anglií, když přijel do Kanady a prohlásil: „Ať žije svobodný francouzský Quabeck“! „Vive le Québec libre!“ Označeno jako urážka hostitelské země, bráno jako snaha
o podněcování francouzské menšiny o nezávislost provincie
- Během roku 1968 proběhla v západní Evropě vlna demonstrací, v jejichž čele stáli nespokojení studenti a požadovali více -) tato situace byla nejhorší ve Francii -) De Gaulla to urazilo a odstoupil (nepohodl se také s parlamentem)
- Roku 1981 zvítězili ve volbách socialisté FRANCOISE MITTERANDA
- Během vlády prezidenta JACQUESE CHIRACA začala stoupat nezaměstnanost, prezident se postavil proti válce v Iráku
- Současný prezident SARKÓZY (maďarský původ, novou manželkou je bývalá italská modelka Carla Bruneli), problémy s přistěhovalci – solná muslimská menšina, ale také afričtí přistěhovalci -) chtějí práva, zapalují auta, demonstrace


NĚMECKO
- Po válce bylo Německo rozděleno na 4 pásma – USA, FR, VB a SSSR (východ), taktéž Berlín byl rozdělen na 4 pásem -) Stalin požadoval, aby celé Německo bylo socialistické -) americké a britské pásmo bylo sloučeno = bizonie, nakonec se spojili také s francouzskou částí a vzniká trizonie
- Dne 7.9. 1949 vyhlášena NSR, 1.10. na východě vytvořena NDR . SRN byla federálním státem 10 polkových zemí, parlament byl složen ze 2 komor: Spolková rada (Bundesrat), Spolkový sněm (Bundestag)
- Samotný Berlín byl rozdělen na západní a východní -) Stalin se jakž takž smířil s tím, že západ nebude jeho, ale Berlín chtěl pro sebe -) 1949 vypukla 1. berlínská krize (1 z projevů studené války) -) blokáda Berlína, Stalin odřízl západní Berlín od východního, chtěl západní část vyhladovět, odříznout, aby se stali součástí sovětského Berlína -) západ (USA) ukázal solidaritu -) vyvinuly letecký most -) začali dodávat potraviny, léky -) svět čekal, co se bude dít -) Sověti nakonec ustoupili a západní Berlín zůstal celý, Stalin ustoupil a krize byla zažehnána a Německo se vydalo na cestu demokracie
V Německu působí tyto strany, které se ve vládě střídají:
a) pravicové:
CDU (křesťansko-demokratická unie)
CSU (křesťansko-sociální unie, převážně v Bavorsku) -) vládnou spolu v koalici
b) levicové:
SPD (sociální demokracie, nejsilnější)
FDP (svobodní demokraté, malá) -) také vytvářejí koalici
- Do roku 1949 byla země řízena Kontrolní komisí, která dohlížela na program 4D – demilitarizace, denacifikace, demokratizace, dekartelizace (demonopolizace)
- Po sjednocení byly u moci nejprve pravicové strany 1.kancléř KONRÁD ADENAUR -) politika rekonstrukce a návrat Německa do demokracie, podporoval myšlenku sjednocení Evropy, sbližování s Francií, odstoupil roku 1963 (90 let). 1. prezident THEODOR HEUSS
- Vystřídal ho spolupracovník LUDWIG ERHART (bývalý ministr hospodářství) -) tvůrce německého hospodářského zázraku: ekonomický neoliberalismus, nechal působit trh, svobodné podnikání, chtěl zajistit prosperitu celé společnosti, silná ekonomika, dbalo se také na sociální síť, pomocí amerických dolarových injekcí se stalo jednou z nejsilnějších mocností.
- Vlastnosti Němců: houževnatí až pedantští, umí zorganizovat výrobu, už v R-U vedli Němci a Češi pracovali.
- V 60.letech poklesal nezaměstnanost -nedostatek pracovních sil - do země byli zváni zahraniční dělníci převážně Jugoslávci a Turci, ekonomika se sice pozvedla, ale přinesla problémy s přistěhovalectvím
- V 70. letech se k moci dostává levice – sociální demokrat WILLY BRANDT - tvůrce východní politiky = OSTPOLITIK: uznal hranice Německa od Ranica, že Polsko má právo na území, navštívit SSSR, ČSSR a Polsko, jako první uznal nulitu mnichovské dohady -) prolomil ledy mezi západem a východem. Normalizace státu, jeho poradce spolupracoval s KGB, musel tedy ustoupit.
- Od roku 1982 u moci pravicové strany – HELMUT KOHL = sjednotitel Německa 3.10. 1990. O sjednocení se vedla jednání 2+4 = představitelé NDR a NSR = 2, jednali také s VB, FR, SSSR, USA = 4 (protože Německo mělo pořád statut poražené země) -) NSR museli garantovat, že pro důstojníky NDR postaví byty a pomůžou výchoďákům peněžně
- Dalšími kancléři byli GERHARD SCHRÖDER – SPD (1998-2005), ANGELA MERKLOVÁ – CDU je 1. spolková kancléřka
- Současný problém: přistěhovalci a také pravicové skupiny (potomci sudetských Němců) -) chtějí zrušit Benešovy dekrety. Východní Německo stálé zaostává, nezaměstnanost, chtějí pomoct, ale západní se na ně dívají skrz prsty. (Poslední dobou prý začínají západní Němci lenivět)
- Dnes je Německo vysoce rozvinutý průmyslový stát s vyspělým zemědělstvím. Německo patří k světově nejrozvinutějším a nejtechnologičtějším hospodářstvím, což je mj. důležitý předpoklad pro dobrou pozici na mezinárodním trhu zboží a služeb.

JAN PAVEL II.
- významný papež, polského původu, vlastním jménem Karol Wojtyla
- papežem se stal roku 1978 jako 1. slovanský papež, 1 z nejmladších papežů, od 16. století neitalský papež
- přispěl ke zhroucení sovětského bloku -) odsoudil útisk politický
- dokázal navázat dialog s ostatními náboženstvími – Židé, muslimové, dalajláma, dokonce vyzdvihl i Mistra. J. Husa
- přezdívalo se mu také papež cestovatel
- byl docela přísný v otázce antikoncepce, homosexuality a otázce celibátu

Žádné komentáře:

Okomentovat