Loading

23.6.Terorismus, hlavní teroristické organizace a jejich cíle

- Dosud neexistuje přesná definice terorismu. Slovem terorismus dnes označujeme akce ilegálních hnutí, organizací i jedinců, které se násilným a nezákonným způsobem snaží dosáhnout svého cíle, většinou změny politického a sociálního řádu, splnění politických, náboženských nebo ideologických požadavků.
- Novodobý terorismus vzniká v Rusku (19. století), anarchistické hnutí, atentáty na vysoké státní úředníky (vůdce Michalj Bakunin)
- K rozsáhlejšímu terorismu dochází v 60. letech 20. století, především vlivem osvobozeneckých hnutí v rámci dekolonizace, ale také šíření komunismu a sílící podpora komunistických států. SSSR se svými satelitní státy podporoval ultralevicové teroristické skupiny po celém světě a prohlašoval je za revoluční či národně osvobozenecké.
Po 11. září 2001(USA) a 11. březnu 2004 (Španělsko) tak už prakticky nikdo nemůže říci, že se ho hrozba terorismu netýká
- Nejintenzivnější v západních vyspělých státech (rozdíly mezi sociálními skupinami a svoboda slova, vyznání a politického přesvědčení jsou
ideální půdou pro vznik extremismu a následně terorismu)
- V letech 1968 - 1978 došlo jen v západní Evropě k 757 teroristickým útokům mezinárodního terorismu (většina z těchto útoků byla směrována proti Velké Británii, Francii, Itálii a Německu)
Faktory ovlivňující terorismus:
- zdokonalila se technika terorismu
- vliv a zapojení masmedií
- organizace se mnohdy propojují
- vliv studené války a růstu islámského fundamentalismu
- Teroristické organizace nacházely pomoc a základnu v zemích sovětského bloku, (ČSSSR např. dodávali semtex Libyi)
- Státy, které dnes podporují terorismus: Libye, Irán, Sýrie, Súdán
Formy terorismu
- bombové atentáty
- únosy dopravních prostředků
- atentáty a žhářství

1. Islámský fundamentalismus (svrchovanost)
= ideologie, která zneužívá Korán (špatně si ho vykládá, vytrhává verše z kontextu)
= fundamentalistické režimy se stávají agresivní, odsuzují západní politické, náboženské a sociální hodnoty, největším nebezpečím je, že se jeho zastánci cítí být oprávněni ve jménu Koránu používat násilí (Džihád - svatá válka)

Al- Fatah (1974)
- v rámci osvobození Palestiny, většinou útočí z Libanonu, sídlo Bejrút, dnes smířlivější, také palestinská politická strana

Hamás
= hnutí islámského odporu, radikálnější, zavrhuje kompromis Izraelem, nechce ho uznat jako stát
- cílem je vytvoření nezávislého Palestinského státu (i přesto, že mezi sebou mají rozbroje – Al Fatah X Hamás)

Hizballáh, Al Džihad
= na Blízkém východě jsou šíté, cílem vytvořit šitské muslimské státy (ovlivněni Chomejním), USA = Velký Satan

Džami islamija
- působí v Indonésii, snaha vytvořit samostatný muslimský stát

Al- Kájda
- název se dá přeložit jako základna, světová teroristická organizace, včele s Usámou Bin Ládinem usiluje o zničení Západu a vytvořením celosvětové islámské republiky, operace v Afghánistánu Pákistánu…všude spojky

Černé září
- v 70.letech útok na Olympijských hrách, kdy unesli 11 Izraelských závodníků a zabili je

2. Levicový terorismus
= vychází z marxismu, ovlivněn trockismem, maoismem, cílem je nastolení komunismu

Baader-Meinhofová
- gang v Německu, vedoucí členové byli odsouzeni, nyní, po 15 letech propouštěni, po rozpadu SSSR nejsou již tak agresivní

Frakce Rudé armády (R.A.F.- 1983)
- existovaly v rámci B-M , dnes se specializují na únosy dětí podnikatelů

Brigate Rosa
- 1971, Rudé brigády, Itálie, 1978 unesli italského ministerského předsedu a zabili ho

Světlá stezka
- v Peru, ovlivněna Rudými khméry, vliv maoismu, dnes není tak silná

Strana pracujících Kurdistánu
- největší spory s Tureckem, je v Kurdistánu

3. Nacionální terorismus
-národnostní menšiny, které chtějí vytvořit samostatné nacionální státy

IRA (1973)
- severoirská teroristická organizace, usilující o sjednocení Irska, náboženský podtext: Irové katolíci x Angličané protestanti
- nejvíce ohrožovala v 70. letech, dnes oficiálně rozpuštěna a odzbrojena

ETA
- vlast a svoboda, usiluje o odtržení Baskicka ve Španělsku

Tupamaros
- Uruguay, bojují za práva indiánů, název podle posledního Inky (Tupa Aman)

Ku-klux-klan (1866)
- nepřítele viděl v černoších, židech a katolících, hlavně v 60. Letech 20. Století, dnes není silný

Černí panteři
- proti Ku-klux-klanu

Tamilští tygři
- tamilské obyvatelstvo se chce odtrhnout

Japonsko- teroristická organizace a zároveň sekta Óm šinri Kjó
- usilovala o vyvraždění japonské císařské rodiny, 1995 provedla útok bojovým plynem na tokijské metro

Žádné komentáře:

Okomentovat