Loading

5.5. Vznik Polsko-litevské unie a Moskevské Rusi

A) Polsko
- Polsko bylo rozdrobeno kvůli nájezdům Tatarů, mezi Piastovci panovaly boje o moc (bojovali o úděly)
- Během 12. a 13. století byl do země pozván Řád německých rytířů, aby vyřešil spory s Prusy, rytíři je sice zlikvidovali, ale dostali Polsko jako léno a začali si dělat nároky na moc.
- Poslední Piastovec KAZIMÍR III. VELIKÝ již vládl ve sjednoceném Polsku, založil po vzoru Čech universitu v Krakově roku 1364, současník Karla IV., s ním vymírá rod Piastovců
- Toho, že Piastovci vymřeli, chtěli využít Němci, Poláci tedy potřebovali nového spojence
- V této době na severu Polska vyrostl nový územně velký stát Litva (byla stále pohanská), vládl zde JAGELLO
-roku 1386 si Ludvíkova dcera JADVIGA (HEDVIKA) Piastovna vzala za manžela Jagella
-cílem tohoto sňatku bylo spojit Polsko a Litvu proti řádu německých rytířů
-vznikla tak personální unie (samostatná území, spojená jedinou osobou), kde vládli Jagellonci
-díky tomuto spojení se jim podařilo zlomit moc Němců a zatlačit řád německých rytířů roku 1410 v bitvě u GRÜNWALDU (bojoval zde také Jan Žižka, Sienkiewicz-Křižáci)
-polský stát začal za Jagellovců sílit, Jagellovci pak také opanovali v Čechách, roku 1572 Jagellonci v Polsku vymřeli

B) Moskevská Rus
- Od roku 1240, kdy Tataři vyplenili Kyjev a Moskvu, až do roku 1480 je v Rusku tatarská nadvláda. Pro Rusko je to pohroma a krok zpět. Krutost Tatarů ovlivnila mentalitu Rusů dodnes (chovají se jako pasivní stádo, které přijímá rozkazy, nejsou tvořiví), Rusko se začíná vzdalovat Evropě, podobá se asijskému státu, naproti tomu v Evropě je rozkvět renesance.
- V Rusku vládne tatarský stát tzv. Zlatá horda a celé Rusko je rozdrobeno na mnoho knížectví, která jsou podřízená Zlaté hordě. Jedním je Moskva, a protože leží mimo centrum tatarského panství, moc Tatarů zde není tak silná. Ve 14.stol. Dokonce od Tatarů získává privilegium- je pověřena vybírat daně od dalších knížectví → daň tzv. jarlyk (Moskva tím začíná bohatnout, protože část peněz si vždy nechá) – kníže IVAN I. KALIKA (měšec). Rusové jsou s tatarskou nadvládou nespokojeni a touží se osvobodit. Poprvé nad nimi vyhráli roku 1380 na Kulikově poli (zvítězil DIMITRIJ DONSKÝ) Od toho roku se začíná Zlatá Horda postupně rozpadat, Tataři měli mezi sebou rozpory a stát už nebyl tak silný.
- Roku 1480 nastal definitivní zlom → moskevský kníže IVAN III. odmítl platit daně a roku 1480 Tatary tvrdě porazil. Moskva měla dost vojáků, byla dost agresivní, proto již v průběhu 14. století dochází ke sbírání ruské země- Moskva obsazuje sousední knížectví a připojuje je k sobě např. Suzdalské knížectví, Vladimiřské, Novgorodský stát., Pskovsko, Rjazaně (roku 1521) (Byla mohutná a mohla si dovolit neplatit daně a stát v čele odboje).
- Roku 1547 byl prvním carem vší Rusi prohlášen moskevský velkokníže, který do dějin vstoupil jako Ivan IV. Hrozný.

Žádné komentáře:

Okomentovat