Loading

8.5. První koloniální smlouva, počátky kolonialismu

- Brzy po zahájení výzkumných výprav se Španělé začali obávat, že by Portugalsko mohlo jejich nová území napadnout → hrozilo nebezpečí války (1474-1479). Do tohoto sporu se vložil papež ALEXANDR VI → a tak v roce 1494 podepsalo Španělsko s Portugalskem smlouvu mě městě TORDESILAS, která narýsovala pomyslnou hranici. Země na východ od této linie připadly Portugalsku, západním směrem Španělsku.
- Když roku 1500 dorazil portugalský mořeplavec PEDRO CABRAL k výběžku jihoamerické pevniny (dnes Brazílie), mělo na ni Portugalsko nárok, protože celá země ležela v portugalském pásmo. Důsledkem toho je, že celá Jižní Amerika byla španělská, pouze Brazílie portugalská.
- Španělsko i Portugalsko zakládalo na nových územích své říše. Portugalci se snažili žít s domorodci v míru a nakupovat od nich zboží k prodeji v Portugalsku. Naopak Španělé zaváděli v dobytých zemích přísnou vládu.

- V 2. polovině 16. století nastal nástup nových koloniálních mocností.
a) Na počátku podnikala Anglie pirátské plavby v karibské oblasti (korzáři – např. HENRY MORGAN, který byl později jmenován guvernérem na Jamajce. Jejich cílem bylo získat zboží přivážené Španěly z Ameriky do Evropy. Roku 1607 pronikli Angličané do Severní Ameriky. Potom získali další území v Africe, na Středním a Dálném východě a především v Indii. Anglie tak vytvořila největší koloniální říši. Ve 2.pol. 16.st. začaly otrokářské plavby Angličanů.
b) Nizozemsko se zaměřilo na oblast Tichomoří, Indonésie a Moluky (centrem držav Jáva).
c) Koloniální výboje podnikala Francie, která získala část území dnešní kanady.
d) Od 17. stolí také Švédsko, Dánsko, Německo.

Žádné komentáře:

Okomentovat