Loading

8.6. Hospodářské důsledky zámořských objevů

Proč se podařilo dobývání?
a) běloši popukávali brnění, železo, střelný prach
b) běloši vedli válku tvrdě, byli zvyklí na brutální až fanatický boj např. s Araby
- Zámořské objevy přinesly tyto důsledky:
1) v oblasti politické
a) Ze zemí, které měly z dobývání profit (Španělsko, Portugalsko, Nizozemí, Anglie, Francie) se staly mocenská centra, první velmoci (15. s 16. st.), naopak Itálie začala zaostávat → Evropa se začíná dělit na Západní a Východní → hranicí bylo Labe (Čechy byly na hranici)
b) Vzniká evropocentrická představa o světě, tzn. Že Evropa je považována za střed celého světa.
2) v oblasti kulturní
a) prolínání prvků
b) rozvoj vědních oborů – geografie, botanika, zoologie, etnografie
c) misionářská činnost
3) v oblasti hospodářské
a) obrovský příliv zlata a stříbra do Evropy znamenal převrat v cenách, ve mzdách → nastává cenová revoluce → následkem bylo, že hodnota peněz poklesla, cen výrobků vzrostla (to se projevilo i v Čechách)
b) místo luxusních výrobků se dováží zboží denní potřeb (sledě, sůl, obilí, maso, sukno)
c) seznámení s novými plodinami (brambory, tabák, rajčata, kukuřice, koka) a hospodářskými zvířaty
d) začíná se uplatňovat obchod do trojúhelníku → v Evropě se naložili tretky (skleněné korálky) a alkohol, který v Africe vyměnili s náčelníky za černé otroky → ti zde pracovali místo Indiánů (16.-17. st. až 10 milionů černých otroků) → černoši byli vyměňováni za zlato a stříbro, prodáni latifundistům → poprvé se tak objevuje světový obchod
e) v Evropě se začíná rodit kapitalismus → rozvíjí se manufaktury, vnikají velká města př. Londýn
f) Evropané chytli od indiánů syfilis (měl ho i Kolumbus)
g) po roce 1600 vznik obchodních společností v Nizozemí, Francií, Anglií → ty organizovaly výpravy, zajišťovaly obchod př. Východoindická společnost
h) prudký rozvoj peněžnictví a zdokonalení bankovního styku, vznikaly bankovní domy ve Florencii, Janově

Žádné komentáře:

Okomentovat