Loading

25.5. Normalizace, restaurace byrokratické diktatury

NORMALIZACE
- Jako období normalizace označujeme období mezi dubnem 69 až listopadem 89
- Normalizace = termín, který vymysleli konzervativní komunisté, chtěli vrátit vše do normálu (výsměch), do starých kolejí, temné období našeho státu, hlavně70.léta, apatie, rozčarování
- Nastala opět velmi tvrdá persekuce, avšak ne tak hrozná jak v 50.letech, to už si nemohli dovolit komunisté prověřováni: „Souhlasíte se vstupem sovětských vojsk?“ → NE= okamžitě vyloučeni z KSČ, zákaz vykonávání svého povolání, museli dělat podřadné práce, hrozné čistky ve straně
- Příslušníci StB stoupli o 100%, vedli evidenci o každém obyvateli, všichni žili ve strachu před udavači, dodnes přesně nevíme, kdo s nimi spolupracoval
- Opět nastala přísná cenzura, tisíce lidí odešlo do emigrace, zákaz povolání (Suchý, Šlitr, Kubišová), prosazovali se kariéristé a patolízalové
- Ohromné ztráty v kultuře, ekonomice, konec reforem, opět centralizované plánované hospodářství a pětiletiky, opět začínáme výrazně zaostávat za západem

V 70. letech se podařilo několik staveb:

a) Pražské metro, mělo sloužit jako kryt v případě války
b) stavěly se velké projekty, mnohdy nesmyslné- Gabčíkovo
c) výstavba velkých panelových sídlišť, podporována populační politika → podpora rodin s malými dětmi, dnes už jsou zastaralé
- Podporovala se populace, zvyšovaly se přídavky na děti a mateřská, jako silnou populaci označujeme děti, které se narodily v 70. letech

Naplno se projevila nekonkurence schopnost s kapitalistickým hospodářstvím, hlavní nedostatky socialistického hospodářství:
a) deformace ekonomiky, protěžován těžký průmysl na úkor služeb a lehkého průmyslu
b) ústavou zaručena zaměstnanost → přezaměstnanost, malá efektivita práce
žádný podnik nemůže zkrachovat, firmy tak pracovaly spíše do mínusu, prosperující musely podporovat neprosperující, kterých přibývalo, přerozdělování, nikdo se nesnažil, žádná motivace
c) nivelizace mezd = byly malé rozdíly v platech, bez ohledu na dosažené vzdělání či schopnosti člověka
d) produkce nekvalitních výrobků, západ pro nás uzavřen, dodávali jsme na východ (socialistické země, které na tom byly ještě hůře), žádná inovace, strnulost.
e) vysoké energetické náklady, velká spotřeba uhlí, na západě ropné šoky, byli nuceni efektivitu zvýšit, nám ale dodávali ropu Rusi, huntovali jsme šachty, doly na severu Čech zničily krajinu
f) kádrová politika=nomenklatura, lidé byli na vysoká místa dosazováni ne na základě schopností a dosaženého vzdělání ale podle politické příslušnosti - lidé loajální k režimu (komunisté), projevovalo se to všude → vysoké školy –parita (určitá část přijetých musela být dělnického původu)
g) celé období přetvařování a falešnosti, prvomájové průvody, vše podřízeno ideologii, všude visela socialistická hesla (Se Sovětským státem na věčné časy apod.),lidé se naučili žít ve lži a přetvářce, radostně slavili výročí VŘSR a podobně
h) velmi úzký sortiment výrobků, nedostatkové zboží, málo masa, málo vložek, toaletního papíru, jízdní kola Ukrajinky, reklamy uváděl Pan Vajíčko

Způsob života v době normalizace:
- hluboká apatie, apolitičnost
-lidé utíkali do vlastního nitra života
- každý se tak snažil mít svou chatku=jediná možná seberealizace
- „šedá zóna“ - nic vzrušujícího
- auta: východoněmecké trabanty a Varburg, pořadníky na škodovky 120, nejluxusnější -dovážely se Dacie z Rumunska
- v roce 1989 asi milion a půl lidí v komunistické straně, děti byly v soc.svazu mládeže
-západní země tabu a zlo – dlouhé vlasy, beat hudba a podobně nesměly být
- lidé vstupovali do strany, aby měli možnost se někam dostat či studovat, v roce 1989 bylo v KSČ 1,5 milionu lidí
- mladí lidí byli v socialistickém svazu mládeže, socialistické skupiny Plamen, Pěšťany (Ukrajinci)
- jezdilo se na dovolenou do Polska, NDR, Rumunsko, Bulharsko, výjimečně do Jugoslávie (byla trochu jiná, mohli jen ti prověření)
- nejluxusnější zboží z Tuzexu- džíny, zahraniční věci, texasky, museli mít bonny (často se s nimi nelegálně obchodovalo...)
- uniformita věcí, nikdo nevyčuhoval z řady (Mao ce tung zavedl, že v uniformách museli být všichni)

Proč lidé volili komunisty:
- byla zde jistota a to se lidem líbilo
- pracovní doba krátká, lidé byli spokojeni
- krádeže: „Kdo nekrade, okrádá svou rodinu“
- základní potraviny: uměle stlačovány ceny, chleba, rohlíky, pivo bylo levné
- lidé měli jisté zaměstnání, ve kterém se většinou příliš nepředřeli
- 1972 se začalo mluvit o 2. programu v TV

- V této době se začaly naplno projevovat ekologické problémy:
- Cílem stranické politiky bylo zvednout populační křivku, proto byly velmi levné základní potraviny, aby však dokázali tolik vyprodukovat, museli chemicky podporovat produkci-množství hnojiva, pesticidy, herbicidy,…
- Půda tak byla devastována, vznikaly mnohonásobně vyšší emise z průmyslu, to vše vedlo k zamoření ovzduší, nejvíce na severu Čech, devastace krajiny tam byla lidem kompenzována tzv.pohřebným (finanční náhrada)
- Docházelo k obským emisím z komína

- 28.1.1970 premiér federální vlády Oldřich Černík podal demisi a byl nahrazen Lubomírem Štrougalem
- 1970 smlouva o vzájemné hospodářské pomoci se SSSR, ve smlouvě se znovu legalizoval pobyt sovětských vojsk u nás, který nazvali dočasným pobytem.


GUSTAV HUSÁK


- 1975 ze zdravotních důvodů odstupuje Svoboda →29.května se prezidentem stává Gustav Husák (jediný čs. prezident slovenské národnosti)
- Husák ve své vnitřní politice garantoval pokračování normalizačního procesu, neexistovala žádná opozice.

Žádné komentáře:

Okomentovat