Loading

25.6. Odpor proti totalitě, sametová revoluce

- Roku 1975 v Helsinkách Mezinárodní konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, poslední den byl podepsán tzv. závěrečný akt: zavázali se, že důsledně budou dodržovat lidská práva, ČSSR to také podepsalo, práva však nedodržovalo
- Vzniká opozice vůči vládě (disidenti), dávali najevo, že jsou u nás práva porušována
- 6. 1. 1977 vydali dokument Charta 77→chartisté: požadovali dodržování lidských práv podle smlouvy podepsané v Helsinkách
- mluvčí: Václav Havel, Jan Patočka a Jiří Hájek
- název Charta vymyslel Pavel Kohout
- různé politické názory (reformní komunisté- Dubček, demokraté, katolíci, i trockisté)
- chartisté byli také vězněni např. Havel
- Komunisté svolali naše přední umělce do Národního divadla, kde byli nuceni podepsat
tzv. Antichartu (nesouhlas s Chartou 77, vyjádření věrnosti komunistické straně)- antichartu podepsali např.i Jan Werich, Gott - zřejmě však byla zneužita prezenční listina….
- 1985 se v SSSR dostává k moci Gorbačov, který odsoudil invazi do ČSR, sověti se začali stahovat, komunisté v ČSSR nevěděli co říct, ztratili silnou oporu, Gorbačřov se totiž výrazně se lišil od svých předchůdců nejen věkem, ale i způsobem politiky(reformy)
- 1987 Štrougal odstoupil po 17-ti letech, nastupuje Ladislav Adamec, generálním tajemníkem se stal Miloš Jakeš (zastánce strany a SSSR....), neschopná figurka, neuměl mluvit, na jedné konferenci dokonce mluvil o tom, že komunisté jsou jako „kůl v plotě“ , tuto nahrávku pak někdo zveřejnil a lidé si ji pouštěli a smáli se

Během roku 1988 začínají sílit demonstrace:
a) vzpomínka na 21.srpen 1968: manifestace na Václavském náměstí, StB rozháněli demonstranty pomocí vodních děl, to se dostávalo do světa a všichni se divili, co se tu děje
b) 28.října, demonstrace vůči režimu, srážka s policií, řada osob zatčena
- Vzniká VONS = poloilegální organizace- výbor na obranu nespravedlivě odsouzených

Rok 1989
- 15.-21.leden = Palachův týden: každé odpoledne na Václavském náměstí manifestace občanů proti režimu,a k uctění památky Jana Palacha, tvrdě potlačováno, zásahy StB
- 1989 29.června petice Několik vět: kritika režimu a totalitních praktik, 7 zásadní požadavků:
-propouštění politických vězňů
-ukončení omezování svobody shromažďovací
-ukončení kriminalizování a pronásledování nezávislých iniciativ
-odstranění cenzury a legalizování nezávislých sdělovacích prostředků
-respektování požadavků věřících
-předložení projektů, které mají natrvalo změnit životní prostředí, k veřejné diskusi
-zahájení svobodné diskuse o 50.letech, „pražském jaru“ a následné normalizaci
- Pod textem byli podepsáni s uvedením přesných adres Stanislav Devátý, Václav Havel, Jiří Křižan a Alexandr Vondra.
- Již v leden 89: v Římě prohlášena za svatou Anežka Česká →církev se veřejně postavila proti režimu, kardinál Tomášek = autorita, odsuzoval režim

SAMETOVÁ REVOLUCE

= nenásilnou formou došlo k převzetí moci, bez použití ozbrojených sil
- Zapříčinila rozsáhlé změny v politickém a hospodářském uspořádání ČSR, jež nastoupilo cestou od totalitního komunistického režimu s centrálně plánovanou ekonomikou k parlamentní demokracii a tržnímu hospodářství.
• demonstranti provolávali heslo: „Nejsme jako oni“
• Havlovo heslo: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“
- 17.listopad vzpomínka na 50.leté výročí postřelení Jana Opletala v roce 1939 přerostla v
demonstraci za svobodu, demokracii a politické reformy
- Skupina studentů se sešla u lékařské fakulty, vydala se Národní třídou ke středu města, začali však vykřikovat protivládní hesla (Pryč s totalitou), byli zastaveni příslušníky SNB, zároveň jim byl blokován únik sousedními ulicemi, studenti se zastavili a bránili se heslem „Máme holé ruce“
- Po několika výzvách k rozchodu (i když neměli kudy odejít), se daly oddíly SNB do pohybu a použili obušky, pendreky, vodní děla...Bylo zraněno 200 osob, demonstrace vyvolala ještě větší odpor k režimu.
- Prahou se šířily zprávy o smrti studenta Martina Šmída (provokace StB – agent Zivčák), zahraniční novináři filmovali veškeré dění u nás
- Hned v následujících dnech se konaly masové demonstrace, zejména na Václavském náměstí a na Letné, studenti vysokých škol vyhlásili stávku.

- V noci 17. na 18. listopad se sešli(Pánek, Mejstřík) herci, studenti a disidenti v Činoherním divadle dokonce i Dubček. Postupně začala stávkovat divadla, demonstrace se začaly šířit do všech měst. Noviny televize, rozhlas, začali vysílat pravdivě....
- 19.listopadu bylo v Činoherním klubu založeno hnutí Občanské fórum, na Slovensku vytvořena obdoba OF= hnutí Veřejnost proti násilí.
- Komunisté museli reagovat, řada nechtěla jednat o změnách, Jakeš byl vyloučen, novým předsedou se stal Karel Urbánek, docházelo k postupnému rozkladu přímo ve straně.

Proč nepoužili armády:
a) nestál za nimi SSSR, Gorbačov totiž odsoudil obsazení ČSR
b) ekonomický kolaps: dezolátní stav, dobrovolně se vzdávali svých funkcí
c) komunistické režimy se hroutily ve všech socialistických státech
d) z vých. Německa utíkali k nám, docházelo k transféru vých.Němců do záp.Německa (nechávali tady svá auta)

- Vůdci sametové revoluce promlouvali z balkónu nakladatelství Mellantrich, také disidenti, zpívala zde i Kubišová, dokonce Dubček zde vystoupil, biskup Václav Malý...
- Pod tlakem události Ladislav Adamec (předseda vlády) začal jednat s opozicí, vymínil si však, že mezi nimi nebude Václav Havel.
- 27.listopad v celé republice se uskutečnila dvouhodinová generální stávka- nátlak na vládu
- 28.listopad změněna ústava, zrušen článek o vedoucí úloze strany, Lidové milice, otevřela se možnost, aby se na vedení státu podílely i jiné strany
- 3.prosince byla jmenována nová vláda, ve které si však ještě stále drželi většinu komunisté (16 komunistů : 5 nestraníků), po mohutných protestech o tři dny později podal její premiér Ladislav Adamec demisi
- 10.prosince sestavena vláda převážně nekomunistická v čele Marian Čalfa (pořád starý parlament)
- Páleny archívy StB, v prosinci abdikoval Husák, několik týdnů bez prezidenta, komunistický parlament začal mít strach.
- 28.prosince zvolen předsedou federální shromáždění Dubček (místo Kukrala)
- 29.prosince zvolen Václav Havel prezidentem (mluvčí Charty 77, OF, znám jako velký humanista)

Novoroční projev 1.1. 1990
- Václav Havel pojmenoval krizi, která tady byla, v jakém rozkladu je ekonomika, ekologie, školství, hospodářství, přirovnání k zemím 3. světa, patřili jsme mezi nejzaostalejší státy Evropy.

Žádné komentáře:

Okomentovat