Loading

15. SVĚT 2. POLOVINY 19. STOLETÍ

V 2. polovině 19. století dochází k:
1) rozmach a dokončení průmyslové revoluce ve vyspělých evropských státech a USA, hospodářský rozkvět, volná soutěž v podnikání a tržní hospodářství
2) vrůst bankovních úvěrů, spekulace na burzách, podnikatelská činorodost a odvaha
3) růst koloniálního panství
4) pronikání kapitálu do východní a jihovýchodní Evropy
5) v popředí těžký průmysl, růst poptávky po železe (strojírenství, doprava, stavebnictví) → „věk oceli“
6) doprava → vybudována síť železnic v Evropě, rozvoj námořní dopravy
7) lepší organizace práce → vzrůst produkce, omezování nekvalifikované práce, ale první krize z nadvýroby (hromadění zboží ve skladech) → 1825 v Anglii, 1857 v ostatním světě, 1873 ve střední Evropě
8) změny ve způsobu života lidí → větší možnost vzájemného poznávání
9) 1851 v Londýně 1. světový průmyslový výstava → pro rozvoj světového obchodu, sblížení národů, soutěživost mezi státy i jednotlivci → pokrok ve vědě technice, umění
10) růst vzdělanosti:
a) prodlužování povinné školní docházky
b) umělec k, vzdělávací aj. spolky
c) odborné školy
d) šíření kultury → rozvoj žurnalistiky (časopisy, noviny), veřejné čítárny, půjčování knih

15.1. Pokusy Němců a Italů o sjednocení v 1. polovině 19. století
15.2. Vysvětli italské Risorgimento a sjednocení Německa
15.3. Význam války Severu proti Jihu v USA
15.4. Charakteristika evropských velmocí (Anglie, Francie, Německo, Rusko)
15.5. Imperiální politika velmocí, kolonizace, svět mimo Evropu, Dálný východ.
15.6. České země v tomto období, co chtěli Čechové na Rakousku, dualismus a jeho důsledky
15.7. Technický rozvoj na přelomu 19. a 20. století, monopolizace

Žádné komentáře:

Okomentovat