Loading

1.3. Používání prvních kovů, doba měděná, bronzová, železná.

ENEOLIT
- v Evropě eneolit, na Blízkém východě chalkolit = doba měděná (u nás mědi málo)
- Otzi- mumie nalezená v ledovci (Rakousko 1991); malé měděné nástroje
- lidí přibývá, boj o půdu
- vynález oradla, zápřah dobytka,křížová orba, malá čtvercová políčka
- stoupla úloha muže (bojovník, oráč), nastupuje patriarchát, ubývá sošek žen, přechod k párové rodině (ucelené rodiny s 1 mužem)
- existuje i soukromě vlastnictví, práva a povinnosti z otce se přenášejí na syna
- megality = monumentální památky budované z velkých kamenů př. Stonehenge

DOBA BRONZOVÁ
- bronz = slitina mědi a cínu, musel přijít na způsob odlévání ve formách= kadlub (1000 ºC) = odlévání do ztracené formy
- vyráběli zbraně (meče, dýky, hroty, sekery), šperky ( nákončí, náušnice, náramky), první platidlo-bronzový drát
- dělba práce= řemesla se částečně oddělují od zemědělství: kovotepci, slévači a hutníci
- sortiment výrobků se mnohonásobně zvýšil, kovy se používají:
a) užité nástroje (sekery, kovové srpy...)
b) zbraně (dýky, meče, kopí,..)
c) šperky (záušnice, čelenky,..)

- doba bronzová se dělí:
a) starší doba bronzová -únětická kultura, poznáme podle pohřebního rituálu (měli při pohřbu svázané ruce, nohy,leželi na boku k východu – snad kult,..), většinou zemědělci, obchod s výrobky, malé vesnice, krásná keramika jakoby z kůže
b) střední doba bronzová- mohylová kultura, lidé byli pochovávání žárovým rytem nebo kosterním, na něm byla mohyla, společenské rozdíly mezi lidmi, vyděluje se vrstva bojovníků, rituální pohřby a sošky i zvířat
c) mladší doba bronzová- lužická kultura (přišla z Německa, kultura popelnicových polí- žárový pohřeb, dávali potom do uren), mezi Němci a Čechy se vedly spory, zda jde o první Germány nebo Slovany

DOBA ŽELEZNÁ
- k výrobě železa 1300 ºC, první železo z meteoritu, potom začali cíleně vyrábět, zprvu velice vzácně
-přišli na to : A) jižní Kavkaz, B) Malá Asie (Chetité), jako první tavili Egypťané do Evropy se dostalo prostřednictvím Řeků
- železo je lehčí, houževnatější, pevnější, vítězí pro své vlastnosti, na druhou stranu železo však koroduje
- nejstarší železný nástroj u nás je soška býčka, který byl bronzový a na hlavě měl trojúhelník ze železa a na zádech železný proužek, byl nalezen u Býčí Skály u Adamova

1. starší doba železná Hallstat 8.-4. st. př. Kr.
- (Hallstat v Rakousku)- našlo se tam nejvíce nástrojů z železa, velká naleziště soli = bílé zlato, bylo tam mnoho obchodníků, kupovali si železné nástroje a řecké amfory (nesmírně bohatí), v 18.st. našli muže zakonzervovaného v soli asi 300 hrobů
-Halštatský kultovní okruh, střední a západní Evropa, byli ale ovlivněni vyspělejšími národy např. Řekové, Etruskové
našel se i čtyřkolový vozík

2. mladší doba železná- Latén 4.st. př. Kr.
- ve Francii- La Tene (kdysi keltské ležení), období keltské civilizace

Keltové
- původní sídla- východní Francie, západní Německo (centrum), expandovali všemi směry- v Anglii (kmeny Piktů, Skotu, Irů- jediná řeš, která je dodnes používána (Welšané), ČR (Čechy, Morava)- Bójové( Bohemia), Slovensko- kotinové
- dali jména i zeměpisným názvům (Ohře, Jizera), expandovali na jih- ohrožovali Řím- říkali jim Galové
- Keltové přicházejí i do Turecka
- poznatky:
a) byli výborní řemeslníci( dali pomůckám základní tvary- nůžky, kladivo, kosa, hrábě, pila)
b) znali hrnčířský kruh, znali i email- keramická poleva(černá, lesklá)
c) stavěli opevněná hradiště=oppidum,Caesar -Zápiscích o válce galské), největší oppida ČR: Stradonice a Závist u Berouna
d) znali výrobu peněz - okopírovali makedonské statéry, a vyráběli mince odléváním, říkalo se jim duhovky
e) náboženství Keltů spojeno s přírodou, uctívali jmelí a stromy, údajně vymysleli kalendář, keltští kněží= druidové
f) stavby- menhir, dolmen, kromlech – Stonehenge, konali zde náboženské obřady
- zánik: ze severu Germáni, z jihu Římané

DOBA ŘÍMSKÁ 0- 4 n. l.
- tato doba zachycena římskými historiky (Tacitus) - popisují germánský svět
- původní sídla Germánů- jižní Skandinávie, sever Německa, Jutský poloostrov
- byli oproti Keltům zaostali
- znali písmo (používali ho při obřadech)= runy, runové písmo
- měli tvrdé náboženství → nabádalo je k boji- ten, kdo zemře v boji, se dostane do ráje, pohrdali smrtí
- nevěra se trestala tak, že cizoložná žena byla svázána do pytle s kočkou a hozena do bažiny
- po změně klimatu se začali stěhovat na jih, vytlačili Kelty( k nám přišly kmeny Markomanů a Kvádů)
- Golotové došli až na Ukrajinu, po asimilování s Kelty převzali Germáni od nich vymoženosti
- v závěru římské doby započal proces tzv. Stěhování národů

Stěhování národů
- 4.st. změna klimatu v Mongolsku- Hunové (pastevci) se stěhují na západ- až do Evropy -Germáni ustupují, Hunové jsou jednou z příčin zániku západořímské říše 476 n. l.
- velitel Hunů Attila (bič boží)- po jeho smrti se Hunové stáhli

Žádné komentáře:

Okomentovat