Loading

1.4. Přiblížení světa Sumerů.

STAROVĚK
- vznik civilizací, předpoklady pro vznik 1.civilizací a) blízko řek (=říční civilizace) b) úrodné oblasti
-jako starověk označujeme období od vynálezu písma až po rok 476
-v této době vnikly nejstarší civilizace, základní znaky civilizace:
a) vzniká centralizovaný stát
b) s prvními státy vzniká právo, zákony, písmo (písemné památky)
c) rozvíjí se řemeslo, obchod, vzniká organizované náboženství
d) veřejné stavby a komunikace
e) je kladen důraz na vzdělání mládeže
f) v čele stojí samostatný vládce, kterého považovali lidé za ztělesnění některého z bohů, měl neomezenou moc

-národy a kmeny, dělení:

a) Semité – Arkádové, Asyřané, Babyloňané, Féničané, Aramejci, Židé, Arabové, hamitští Egypťané
b) Indoevropané – Chetité, Lýdové, Frýzové, Médové, Peršané, Řekové, Italikové
c) neznámí – Churitté, Sumerové

SUMEROVÉ
- nejstarší civilizace v Mezopotámii, oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, ústí do Perského zálivu
- dělí se na horní a dolní Mezopotámii (dnešní Irák), v dnešním Iráku byly velmi příznivé podmínky
- lidé se museli naučit zkrotit vodu → zavlažovací kanály, lidé se sdružovali- několik tisíc lidí
- museli spolu spolupracovat, vymysleli novou formu organizace= stát (musel zde být vládce, vojáci, úředníci, řemeslníci, zemědělci, otroci)
- otroci = váleční zajatci, děti otroků, dlužní otroci- jejich postavení nebylo tak zoufalé jako v Římě
- stát je také doprovázen vznikem písma 1. obrázkové písmo (piktografické)- zjednodušení 1. znakové písmo (ideogramy)
psali na hliněné destičky, později je i vypalovali, první písmo 3.- 4. tis. př. Kr.
- na území Mezopotámie přišli Sumerové- „černé vlasy“, původ Sumerů není jasný, sporné (indoevropané X semité)
Nevíme jakého byli původu, ani kdy se sjednotili, vytvořili tzv. Městské státy (Ur, Uruk, Lagaš, Kiš, Nippuru – v těchto státech bylo nejdříve chrámové hospodářství- hlavní kněz, centrem chrám, později mezi sebou začali bojovat- palácové hospodářství- hlava byl lepší bojovník- později král, rozvinuté chrámové představy

- Sumerové se nikdy nesjednotili a ohrožovali je tak jejich sousedé: severozápad ELAMITÉ (pohoří Zagros), GUTEJCI (draci z hor), na západě to byli AMOREJCI (semité, pastevci). Sumerové se sjednotili až pod AKADSKOU ŘÍŠI za SARGONA I., akkáďané, původně kočovníci, převzali sumerskou kulturu, písmo, styl života, náboženství, zavlažování. Sargon ovládl celou Mezopotámii, pronikl i do Sýrie, Fénicie, ke Středozemnímu moři a snad i na Kypr = vytvořil tak první říši v dějinách!!!. Akkadská říše trvala jen do roku 2200 př. Kr., protože ji napadli Gutejci, říše se rozpadla. Na jihu však nebyla moc Gutejců tak silná, a proto země začala prožívat renesanci, povstalo např. město LAGAŠ (soška krále GUDEA– stavěl chrámy, zbožný), tato „sumerská renesance“ trvala jen 200 let, do roku 2000 př.Kr → pak z východu přicházejí Elamité a ze západu Amorejci, Elamité vyvrátili sumerská města → př. „Nářek nad zkázou města Uru“. Poté, co Elamité odtáhli zde znovu přicházejí sumerské kmeny a to byli defakto Babylóňané, kteří zde zakládají svou říši

odkaz Sumerů:
a) byli o převážně zemědělci a sadaři (díky řekám, velice úspěšní)
-pěstovali pšenici, ječmen (→ pivo), hrách, boby, sezam
-vynikající zahradníci, sadaři (granátová jablka, víno, mandlovníky, fíkovníky, morušovníky, datlovníky, překrásné zahrady, růže,…)
-datle – velice důležité (krmivo pro dobytek, výroba lan, přediva, med, ocet,…)
-chovali také dobytek – hovězí, osly, koně, velbloudy, ovce, vepře, krávy, drůbež (dobytek používali i k tažné síle)
b) výborní řemeslníci → umělecká dílna
-keramiku vyráběli na hrnčířském kruhu (hrnčířství)
-výroba zbraní, zpracování kovů, stavitelství → stavebním materiálem bylo dřevo, užívané i k zatápění
- cihla (je základem dodnes, rozměry 30x18)
-znali i některé hudební nástroje (kytara, bubny, lyra, harfa,…)
c) kolo
-složené z více kusů a pobité hřeby, nejprve dřevěné, měli dvoukolové i čtyřkolové vozíky
d) písmo
-asi 1000 znaků, zprvu obrázkové (piktogramy), postupně se vyvíjelo a zjednodušovalo (klínové) až přešli k fonetickému písmu (ideogramy) – slabiky
-psalo se na hliněné destičky seříznutým rákosem
-nejprve psali ve sloupcích zprava doleva, asi kolem roku 3000 př.Kr. přechod k řádkovému zleva doprava
- klíny se v průběhu vývoje pootočily o 90 stupňů
-jejich písmo převzali Chetité a Akkádové
e) vědy
-jako první se rozvíjely vědy praktické
-vynikající matematici → devítková a nedesátková soustava, násobení, dělení, mocniny, plošné výpočty, daně, obchodníci, tabulky, soupisy, nedesátková soustava…
-měli své školy = domy tabulek, kde se učili psát a matematiku (jen pro hochy z bohaté vrstvy)
-astronomové → řídili se lunárním kalendářem, - 354 dní, ale jednou za čas vložili 1 měsíc na dorovnání do slunečního kalendáře (parafráze, přestupný rok), řídili se podle hvězd a tak dokázali vypočítat dobu záplav, vyčištění, zasetí obilí
-lékařství
f) města
-bylo to městské státy → velmi lidnatá (až 50 000 lidí), přeplněná, znečištěná, hrazená
-domy byly z nepálených cihel (tlusté zdi až 1,8 m) – bylo teplo, domy byly dvoupatrové, na rovné střechy vedly žebříky, kde se v noci spalo
-ve městech se pořádaly trhy, zápasy, hazardní hry
-města vyrůstala kolem chámů
g) chrámy
-měly velký význam nejen náboženský, ale kněží, kteří zde žili vybírali dávky, daně (v naturáliích), rozdělovali potraviny, dohlíželi nad záplavami
h) náboženství
-uctívali velké množství bohů, kteří sídlili vysoko v oblacích, stavěli bohům stupňovité chrámy = zikkuraty, na které vedly schodiště, stupně byly pouze podstavou a poté byl až teprve chrám
- zikkuraty („to co vyčnívá“) = stupňovitý chrám, byla na ni velká rovina, kde se lidé schovávali před povodni
-polyteismus: bůh Enlil
-k bohům se modlili, aby si je naklonili, vyrobili si za ně zástupce (hliněné postavy), které se „za ně modlily“
I) půda
-půdu občině propůjčil panovník a oni na ni společně hospodařili a poté se mezi sebou dělili o potraviny
j) obyvatelstvo
-dělilo se na plnoprávné a neplnoprávné (otroci, nevolníci)
-plnoprávné obyvatelstvo mnělo někdy možnost vykoupit se z trestu peněžitou pokutou (neplnoprávní ne)
-hlavou rodiny byl muž, který mohl dokonce zastavit svou ženu a děti
-nosili lněné nebo vlněné košile (ženy i muži), šálu přehozenou před jedno rameno (nebyly pestré), ženy měly černé vlasy, které si upravovaly do turbanu
-panovník byl pohřeben i se svým služebnictvem, dobytkem a překrásnými předměty
k) literatura
-Epos o Gilgamešovi – poprvé motiv potopy světa
-Nářek nad zkázou města Uru – stvořen k přednesu (beznaděj, hrůza,…)

Žádné komentáře:

Okomentovat