Loading

13.5. Reformy a osobnost Josefa II.

JOSEF II. 1780-1790
-dcera Isabela i manželka zemřely předčasně
-neměl příliš smysl pro umění a vědy, podle něj neměly praktické uplatnění
-chodil inkognito mezi lidmi (jako sedlák), dokonce pomáhal zorat pole na Moravě
-jeho sestra byla Marie Antoinetta, s manželem Ludvíkem XIV. nemohli mít dlouho děti, Josef tedy poradil Ludvíkovi správnou polohu
-setkal se také s Fridrichem II., carevnou Kateřinou
-spolupracovník, spoluvladař Marie Terezie, po smrti se ujal vlády jako Josef II.
-chtěl ještě pronikavější a větší reformy, byl však zbrklejší → to byla chyby
-za svého vládnutí vydal několik tisíc zákonů a reforem → společnost na to však ještě nebyla připravena
-zemřel na tuberkulózu
-Romové se mohli usazovat na Moravě na půdě, která byla zabavena státem, byli nevzdělaní a často parazitovali

1) josefínský katastr
-zpřesňoval daně šlechty a duchovenstva
2) roku 1781 vydal TOLERANČNÍ PATENT
-povolil, ale nezrovnoprávnil luterány, kalvinisty, pravoslavné, řeckokatolické
-nepovolil Jednotu bratrskou
-díky tomuto patentu zabránil odlivu schopných lidí, naopak to přitahovalo schopné lidi → příliv mozků
-odstranil ghetta, Židé se mohli stěhovat → díky tomu vzkvétal obchod (Židé mají obchodního ducha), umožnil jim studium a zrušil diskriminační oblečení a další zákazy
3) roku 1781 PATENT O ZRUŠENÍ NEVOLNICTVÍ
-v té době až 90% obyvatelstva bylo nevolníky
-nevolnictví označováno jako člověčenství
-avšak robota zrušena nebyla (ta až roku 1848)
-v Čechách zrušeno 1.11. 1781, na Slovensku 22.8. 1785
-stupeň poddanství, kdy závislá osoba nemůže o své újmě změnit ani bydliště, ani povolání, ani jiné stránky svého života a života svých dětí, ke všemu (i k sňatku) potřeboval nevolník povolení vrchnosti
člověk již nebyl nevolník, ale poddaný a mohl:
a) jít studovat či jít na řemesla
b) svobodně se mohl stěhovat → dochází ke změně → lidé odcházejí do měst, kde se žije lépe → převrstvení společnosti → průmyslové kraje, ve městech hledají práci v manufakturách
4) poněmčování
-chtěl, aby celá říše byla rakouská → poněmčování, germanizace → jako reakce na to vzniká NO, kdy se Češi ve městech chtějí vyrovnat Němcům
5) „zvláštní reformy“
→ aby posílil finance, zaváděl tyto „zvláštní“ reformy, některé byl i neetické
-omezil počty svíček v kostele
-zrušil kláštery které na sebe nevydělávaly → knihovny pak byly rozkradeny a knihy rozprodány za malé ceny (kupci pak do jejich listů dávali zboží)
-místo klášterů začal stavě špitály, chudobince, starobince
-mrtví měli být místo v rakvi pochováni v pytli
-ať mrtví nejsou pochováni hned, ale až se nahromadí a pohřbí se jich najednou více
6) zrušil trest smrti
7) v posledních chvílích života přemýšlel i o zrušení roboty

→ → jeho reformy stát pozdvihly, na druhou stranu se proti ním bouřila šlechta
→ → reformy se nelíbily církvi a Maďarům (ti chtěli privilegia, které jim nechtěl dát)

LEOPOLD II. 1790-1792
-mladší bratr Josefa II., chtěl pokračovat v reformách
-zprvu vládl jako velkovévoda ve Florencii
-jeho syn byl František II.
-šlechta však vymohla zrušení téměř všech zákonů Josefa II. → zůstaly pouze toleranční patent a patent o zrušení nevolnictví
-daně pro šlechtu zrušeny, znovu zaveden trest smrti
-chtěl dosadit zrušení roboty
-začíná se rozbíjet NO, ve státě je hospodářská prosperita → roku 1791 hospodářská výstava, aby se ukázalo, že jsou Čechy vyspělé

Žádné komentáře:

Okomentovat