Loading

13.6. Vznikající Prusko

-Německo je po 30leté válce rozděleno do moha států a státečků včetně několika svobodných měst (Brémy, Hamburk,…) formálně zde vládnou Habsburkové
-nejsilnějšími a největšími státy Německa byly: Bavorsko, Sasko (získali území Lužice), Braniborsko, Hannoversko, Falc,…

Braniborsko
-leželo na severu u Baltu, od 15. století zde vládne rod HOHENZOLERNŮ, bylo kurfišstvím, po 30leté válce však nebylo nic moc

FRIDRICH VILÉM 1640-1688
-kurfišt, za něj začal rozmach Pruska, Braniborsko je mocnější
-říkalo se mu velký kurfiřt, schopný panovník, zavedl moderní reformy (př. merkantilismus, podporoval manufaktury, správní reformy,…)
-potlačil stavy a začal vládnout absolutně
-mírem v Oliwě 1660 zrušena pruská lenní závislost na Polsku

FRIDRICH I. 1688-1713
-syn Fridricha Viléma, původně Fridrich III.
-k Braniborsku je připojeno východní území → vévodství pruské (žije zde řád německých rytířů), území je stále mocnější
-roku 1701 mizí název Braniborské kurfišství a území je přejmenováno na Pruské království (Prusko) a Fridrich se stává 1. pruským králem, hlavní město je Berlín
-napodobování francouzského dvora – paláce, zahrady, služebnictvo, podpora umělců, hudebníků, zřízená Královská akademie umění , nábožensky tolerantní stát

FRIDRICH VILÉM 1713-1740
-pruský král, říkalo se mu kaprál na trůně (kaprál = poddůstojnická hodnost)
-soustředil se na to, aby vybudoval silnou a obrovskou armádu (armáda pro něj byla vším), celý život dával peníze na armádu
-obrovská vojenská síla = militarismus, ten se sice stává pilířem státu, každý pruský šlechtic se stává důstojníkem, pruská armáda = junkeři (jung = mladý, herr = pán) → mladá důstojníci oddaní králi
-vytvořil si dokonce pluk, kde byli vojáci vyšší než 2 m (naverboval si z Evropy vysoké lidi)
-tvrdý dril, kruté tresty v armádě → př. pruská ulička → jako trest musel voják proběhnout uličkou plnou vojáků, kteří ho seřezali páskem, příklad si vzal ze Sparty, jeho armáda měla zastrašovací funkci, avšak on ji nikdy nepoužil
-stát měl dobrou armádu, na druhou stranu věda a kultura zaostávala
-hlavní cíl – mocný pruský stát se silnou, stálou a poslušnou armádou, ale mírová politika, dovršitel pruského absolutismu
-dobudována státní byrokratická správa (tvrdé tresty za korupci), Židům ponechal ekonomickou volnost

FRIDRICH II. VELIKÝ 1740-1786
-největší pruský král, zvaný Fridrich Veliký (der Groß), syn Fridricha
-velice vzdělaný,četl krásnou literaturu, jeden z nejlepších panovníků Evropy
-jako 18letý se pokusil utéct do Anglie (rozpory s otcem,) za terst musel přihlížet popravě svého přítele
-osvícenský panovník → aplikoval myšlenky osvícenství, aby se Prusko rozrostlo
-omezoval nevolnictví (aby vzrostla populační křivka), nábožensky tolerantní (proudily zde protestantské davy z Francie a Rakouska → dobré pro hospodářství)
-podporoval manufaktury, merkantilismus, založena Berlínská akademie věd, Berlín se rozrostl
-nechal si vybudovat překrásné sídlo zámeček SANSOUCI u Berlína
-podporoval vědu a kulturu
-na jeho dvoře pobýval VOLTAIRE (nakonec se nepohodli kvůli názorům Voltaira na náboženství)
-z Pruska udělal velký stát
-po otci zdědil velkou a výbornou armádu → tu využil především v boji s Habsburky v bitvě o Slezsko → v této bitvě se projevila obrovská síla pruské armády a Slezsko a celé Kladensko Habsburkům vzali
-Slezsko v té době nejlidnatější a nejrozvinutější části Habsburské říše (nacházelo se zde nerostné bohatství v podobě uhlí, dále doly a manufaktury → Prusko šlo tak ku předu
-prusko se také podílelo na dělení Polska → podařilo se mu získat západní Polsko (získalo také Varšavu, ale za napoleonských válek se musela Varšava dát Rusům)
-na konci vlády Fridricha II. se z Pruska stala jedna z pěti nejmocnějších a největších států Evropy

Žádné komentáře:

Okomentovat