Loading

19.3. Rusko 1. světové války, únorová revoluce 1917.

Rusko vstoupilo do 1. SV dne 3. 8. 1914 na straně Dohody, přišlo na pomoc Srbsku jako ochránce pravoslaví.
Přestože byla ruská armáda velmi početná, byla nedobře vyzbrojena, bez dobrých zbraní, jídla, nedostávaly se zásoby, korupce, špatná ruská ekonomika, korupce, bojovali statečně a vlastenecky
Němci počítali s tím, že R-U bude držet frontu do té doby, než Němci porazí Francii → R-U armáda však byla dost špatná (mnoho národů v ní bojovat proti Slovanům-Rusům nechtělo, bojovali jen Maďaři, Rakušané a němečtí Češi)
Ruské armádě se tak podařilo prolomit frontu → ruské vojsko se blížilo ke Krakovu, na severozápadní Slovensko a málem i k Ostravě
Němci tedy museli R-U pomoct a těm se pak dařilo lépe → v bitvě u TANNENBERGU zničili druhou ruskou armádu
Pokus Německa porazit Rusko a vyřadit je z války → ofenzíva v Karpatech → průlom do ruských pozic a GORLICE a TARNOVA → roku 1916 reorganizace rudické armády → vrchol tzv. Brusilovova ofenzíva, němci nuceni se stáhnout, Rusové zvítězili, získali BUKOVINU a HALIČ a způsobili R-U velké ztráty, byl to však poslední úspěch ruské armády
Rok 1916 byl provázen neustálými stávkami, demonstracemi a nepokoji na venkově.
Ruská obrana se zhroutila až vlivem VŘSR 1917
V únoru 1917 proběhla v Rusku druhá demokratická revoluce. (v únoru podle ruského kalendáře) = březen.
- Příčinou byl odpor všech proti carovi a samoděržaví, nespokojenost, válečné neúspěchy, únava, hospodářské potíže → nutnost změn → stávky a demonstrace + vojáci petrohradské posádky → ozbrojené povstání → car MIKULÁŠ II. (poslední ruský car) svržen.

Žádné komentáře:

Okomentovat