Loading

19.4. Rusko mezi Únorem a Říjnem, dvojvládí, sověty

Vůdcem bolševiků byl VLADIMIR ILJIČ LENIN (1870-1924), vlastním jménem ULJANOV, rusky Владимир Ильич Ульянов
- Po matce Žid, pocházel z dobře situované rodiny, otec byl školní inspektor. Na univerzitě studoval Lenin práva. Od mládí měl trauma, protože jeho bratra popravili za pokus o atentát na cara. V 90. letech se Lenin stává marxistickým revolucionářem. Byl několikrát zatčen, poslán na Sibiř k pravému břehu řek Leny, odtud si dal své konspirační jméno Lenin. Poté, co byl propuštěn, dochází do exilu (mimo jiné i do Čech). Stává se vůdcem bolševiků, byl to on kdo způsobil rozkol v sociální demokracii (rozkol nastal roku 1903 v Londýně a 1912 v Praze na setkání). V roce 1905 se Lenin vrací a organizuje stávku petrohradských dělníků.

- Poté, co byl car MIKULÁŠ II. svržen, v Rusku vzniká PROZATIMNÍ VLÁDA
- Tato vláda chtěla z Ruska udělat demokratický a kapitalistický stát, aby se Rusko mohlo přiblížit západním státům Evropy.
- V čele stál nejprve kníže LVOV, později mladý ambiciózní advokát KERENSKÝ
- Sídlem Prozatímní vlády byl Zimní Palác
- Prozatímní vláda usilovala o to, aby v Rusku co nejdříve došlo k svobodným volbám
- Prozatímní vláda se zasloužila o to, že byla uzákoněna demokratická práva, uznána autonomie Finska a Estonska, nezávislost Polska a Rusko dále bojovalo po boku Dohody

- Jako opozice proti Prozatímní vládě vznikají SOVĚTY= rady, kteří podkopávali prozatímní vládu
- V Sovětech bylo mnoho oolitických stran přes menševiky, bolševiky, esery,… tvořili je rolníci, dělníci, vojáci i část inteligence, sídlili v paláci SMOLNÝ, odsud později řídili revoluci
- Sověti usilovali o stále větší podíl na moci, toužili ze zmocnit se vlády

- Od února až po říjen tak v Rusku existuje dvojvládí
- Kromě Prozatímní vlády a Sovětů bylo v zemi stále hodně důstojníků, kteří požadovali návrat cara
- V té době byl Lenin ve Švýcarsku
- Němci však nechtěli, aby se z Ruska stal demokratický stát, chtěli se zbavit jednoho ze svých konkurentů – východní fronty čili Ruska, a tak posílají Lenina s jeho spolupracovníky do Ruska v zaplombovaném vlaku (jel přes Stockholm), aby zde rozpoutal pomocí bolševické revoluci občanskou válku, Lenin se tak dostává do Ruska (Němci mu dali taktéž hodně peněz)
- Již v červenci 1907 se Lenin poprvé pokusil zmocnit vlády, nevyšlo to a Lenin musel utéct do Finska (dokonce si oholil bradku) a po určitou dobu se zde skrýval

- V Rusku došlo k zhoršení vojenské, politické a hospodářské situace
- Bývalý carský generál KORNILOV se pokusil o svržení Prozatímní vlády, na pomoc si povolali Sověty, Kornilov byl nakonec potlačen a zastřelen, touto pomocí stoupla úloha Sovětů

Žádné komentáře:

Okomentovat